In de zip-file CARTO.ZIP
  vindt U alle benodigde informatie voor het gebruik van het
  systeem CARTO.
  =========
  CARTO
  =========
  een systeem voor het tekenen van dialectkaarten voor het
  Nederlandse taalgebied, ontwikkeld door Dr. Jan van Bakel.
  
  -------------------------------------------------------------------
  
  Probleem voor een tekenaar van dialectkaarten:
  - hoe krijg ik een systeem dat symbolen plaatst in principe
   op welke plaats van het blad papier dan ook?
  - hoe krijg ik een systeem dat ieder symbool van welke vorm
   dan ook kan printen?
  
  Antwoord op beide vragen: gebruik TeX van Donald E. Knuth.
  
  Wie zoiets wil moet iets bedenken dat het mogelijk maakt een
  karakter te plaatsen op welk punt van de bladzijde dan ook en
  op zodanige wijze dat TeX ermee kan werken. Antwoord: CARTO.
  En hij moet natuurlijk iets bedenken om zijn speciale
  karakter-symbolen te produceren (PKfile.exe)
  
  ------------------------------------------------------------------
  
  In CARTO.zip vindt u:
  . Een beschrijving van CARTO in htm-formaat: READMECarto.htm
  . Enkele onder CARTO gemaakte kaarten in TeX-dvi-formaat:
   Maalkalf.dvi, Vaars.dvi, carta2.dvi
  . de executable DVIwin.exe, waarmee TeX-dvi-files kunnen worden
   bekeken en geprint.
  . De TeX-files waarin de provinciegrenzen en rivieren op de
   grondkaart van CARTO zijn vastgelegd (Kartabas.a4 etc).
  . de CARTO-executable CARTO.exe, een dos-programma met
   grafische schermen en muis-bediening
  . de aanhangende files die CARTO nodig heeft o.a. Delorme.bin
   (voor de symbooltjes zoals ze onder CARTO beschikbaar zijn)
   en Tuningca.rto voor de besturing.
  . de files GEO300.PK en GEO432.PK, waarin de symbolen zijn
   gedefinieerd zoals het TeX-systeem die buiten CARTO gebruikt.
  . PKedit.exe, door mij ontwikkeld om gewenste karakters-symbolen
   te produceren.
  . programmatuur (PKsymbol.exe) ontworpen om een CARTO-representatie
   af te leiden uit een TeX-representatie, nadat de
   tekentjes in de TeX-vorm ("met de hand" of via PKfile.exe)
   zijn ontwikkeld.
  . de executable PKedit.exe, waarmee PK-files kunnen worden
   bekeken en gewijzigd (een systeem van TeX). en mijn PKfile.exe.
  . korte informatie over PKedit: pkedit.doc en over PKfile.exe in
   PKinfo.htm.
  
  De grondkaarten zelf, afzonderlijke bestanden voor elk van de vakken
  A, B, C enzovoort van de kaart van Kloeke-Grootaers, staan niet in de
  zipfile, omdat ze 5 megabyte beslaan. Belangstellenden kunnen die
  basiskaarten afzonderlijk downloaden.
  
  Het hoofdidee van CARTO is: een omgeving te bieden die het toelaat met
  de muis symbolen te plaatsen op een grondkaart en op basis daarvan
  (platte ASCI-)bestanden te produceren die onder het textediting
  (public domain) systeem TeX worden getoond als kaarten van (delen
  van) Nederland met een legenda en diverse symbooltjes.
  
  Het is niet zeker dat de hier geboden bestanden op zichzelf voldoende
  zijn voor CARTO en zijn omgeving. Wel voor CARTO (men kan de bedoelde
  TeX-bestanden produceren) maar niet voor het ombouwen van die
  bestanden tot TeX-dvi-files. Dit laatste immers gebeurt onder het systeem
  TeX en vooral de hoofd-executable LATeX.
  Ook het bekijken van de dvi-files is misschien niet mogelijk in een
  omgeving waar het systeem TeX niet geïnstalleerd is. Dat is voor mij
  moeilijk na te gaan, omdat ik een omgeving zonder TeX niet kan simuleren.
  Vast staat dat de TeX-symbolen die gedefiniëerd zijn
  in de bestanden Geo300.PK en Geo432.PK niet getoond kunnen worden
  buiten een omgeving met TeX. Ze zijn uitsluitend te bekijken
  met PKedit.exe van TeX. En onder mijn eigen editor PKfile.exe die ik
  ontwikkeld heb om op basis van een of andere PK-file van het TeX-systeem
  gemakkelijk nieuwe symbolen voor CARTO te maken. Zie daarover de
  informatie van PKinfo.htm.
  
  Zie over TeX: Leslie Lamport, LATeX User's guide and Referende Manual,
  Addison-Wesley Publishing Company.
  Het TeX-systeem wordt vooral (maar niet uitsluitend) door universiteiten
  (met name informatici) wereldwijd toegepast. Het is praktisch gratis,
  beschikbaar op CD-rom en makkelijk installeerbaar.
  Binnen een omgeving waar TeX geínstalleerd is moeten de PK-files
  Geo300.pk en Geo432.pk op de juiste plaatsen tussen andere PK-files
  van TeX worden geplaatst.
  
  Buiten CARTO voert men LATeX uit met als invoerbestand MijnKaart.tex (waarbij
  MijnKaart de onder CARTO gekozen naam voorstelt en Mijnkaart.tex het onder
  CARTO geproduceerde bestand). De uitvoer van LATeX heet dan
  MijnKaart.dvi, welk bestand onder DVIwin kan worden bezien en geprint.
  

  Zie verder de Manuals.

  Jan van Bakel mei 2004.