St. Rémy de Provence


Kleine kamer met
grijsgroen behang
twee zeegroene gordijnen
met heel bleke rozen
verlevendigd met
smalle bloedrode streepjes

Een erg versleten fauteuil
met een gespikkelde bekleding
als van Diaz of
Monticelli,
bruin, rood, roze, wit,
crème, zwart,
vergeet-me-nietjes-blauw
en flessegroen.

Door het venster met ijzeren tralies ervoor
kan ik een ommuurd korenveld zien,
een vergezicht als van Van Goyen,
waarboven ik 's morgens de zon
in zijn volle glorie zie opkomen.


Vincent, bladzijde 495; ook: Brieven deel IV 1875.