Geachte Jan,

Met zeer veel interesse een kijkje genomen in uw soldatenbrieven waarin ik o.m. een brief zie van JF De Mersseman uit Roesbrugge (Brief 163, jvb). Ik heb zijn ouders gevonden alsmede zijn zusters en broers maar zijn geboortedatum is in Roesbruigge vooralsnog niet terug te vinden. Ik schrijf evenwel voor iets anders nl. een brief van weduwe Louis Hennaert van Krombeke aan haar zoon Joannes Baptiste in het kamp van Madrid. Ik zie dat zij ook een bewijs vraagt van legerdienst !

Wat me verheugde  is dat ze melding maakt van de terugkeer van Jean-Baptiste Rosselle met zijn vrije pampieren uit Coblens. Hij was de broer van mijn overgrootmoeder.  Er was geweten dat hij onder Napoleon gediend had en na  vier jaar teruggekeerd was, in het midden van de nacht, zonder ooit taal of teken te hebben  gegeven. Hij was als ' achtergebleven ' opgeven. Ik wist zelfs zijn naam niet. Door dit briefje kwam er ineens klaarheid. Hij was nog maar 20 ( geboren in 1888 ) toen hij er 4 jaar had op zitten. Dat had ik niet verwacht. Zo jong nog. Jean -Baptiste Rossele is 89 geworden.
Op de rugzijde zie je de datum. De brief is waarschijnlijk geschreven door de gemeentesecretaris van Krombeke , een kladwerkje. Ik heb het gevonden in de bevolkingsregisters van Krombeke waar het zeker niet thuis hoorde. Door de vergetelheid van de secetaris blijven steken tot ik het verleden jaar in 2003  gelukkig ' ontdekt ' heb.
Ik wou het je gewoon laten weten.

Met beste groeten.

Rik Sohier - 
Werf 134   8970
Poperinge

Subject: brief van soldatenmoeder
Date: Sat, 23 Oct 2004 21:25:04 +0200