Brief Nr 101 Her en der in Frankrijk

O 179 ZWEVEGEM10

a monsieur monsieur franciscus Daese tot Loteghem Canton van Zweveghem arrondissement van Cortrijk het departement De la lijs

Beminde vader Ende moeder

stradtsborg den 29 junij

En wij zijn van den tweeden dag1 in ons Wapens gestelt2 wij hebben moeten ten 9 uren jn ons Exisisie3 gaen voor den Eersten keer dat wij jn ons E*asie gegaen zijn Wij zij daer naer toe gegaen met 21 spelmans4 daer naer toe gegaen Jk schrijve dat gij wel content moegt wezen in mij dat jk geen aermoe en hebbe van geld noch van brood de coplimenten aen alle mijne vrinden hoe dat jk hebbe gevaeren jk hebbe over Eenen beirg gegaen daer ik moeste twee uren hebben gegaen op Eenen berg en twee uren om daer af te gaen de coplimenten aen mijne ouders en aen al mijn broeders als Dat Ik nog In volle gezondheijd ben

Beminden vader Ende moeder. Jk zoude giern hebben als dat gij De goedheijd zoude hebben van wederom te schrijven hoij5 Dat het met uL gaet En gij moet seffens wederom6 schrijven En geeft De Copelamenten aen geheel De familie En alle goede Kennesse En mijn Kameraed7 is van haverkapelle8 Jian fruncoo monteene En Jk hebbe twee kamerads gehad En zij zijn gedisserteert wij zijn uijt Brugge vertrokken met 40 mannen en wij zijn met 26 geerreveert En Jk ben honderd En thien uren van huijs En Jk verhope van uL te zien Jn den tijd van twee Jaer Jk ben onder het 7 regiment 19 Companie Der kanonniers

UL oodmoedigsten Dienaer Ende zoon

petrus fr Daeze,

Door Joannes Ronse9 gebortig van oedelem 1807

Aantekeningen


1 De tweede dag. 2 Van militaire uitrusting voorzien. 3 Exercitie, militaire oefening. 4 Speelmans, muzikanten. 5 Hoe. 6 Terug. 7 Slaapkameraad. 8 Avekapelle (H 91). 9 Deze schrijft in opdracht van Daeze. 10 Gecorrigeerd volgens Debrabandere.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel