Brief Nr 104 Her en der in Frankrijk

H 97 OOSTKERKE

A Madame La Veuve Jonckkeere Demeurant au maschee au oeufs1 pour remetter2 philippe de vrieze, De ostkerke, A Brugel Departement Dela lijs

Zeer beminden vaeder Ende moeder

den groetenesse aen susters En broeders En al min beste kennesse

jk ben geherveert3 jn saveldelon4 den 6 meijE En zeehaeve5 jk ben onder 8 conpaehie het het batteljon het 66 resement departement: de la vandee6 saveldelon dat js twee hondert *uren van brugge zeer beminden vaeder Ende moeder gij weet wat dat jk hebbe megedregen En nu zoo verre gereijdt7 En nu treckken jk maer Een halve stuijvere daegs zoo verzoeijk jk u als dat gij zoude afzenden vier fransche kro(nen) zijt zoo goet van den brief doen frankeren dan zal jk maer 6 of 7 sou8 moeten geven om hem te ontfangen jk ben nog jn volle gezondheijd plesier En vermaek gilder9 En moet het alderminste geen verdriet maeken maer zijt zoo goet van de capalamenten10 te doen van sander verkeuijse van11 zij zin nogal bij heen zijn maer z(ijt) zoo goed van gouw wederom te schrijven van11 wij staen o(m) te moeten vertreijken naer bordous12 maer hij heeft Een ongeluck gehat onderweege hij heeft van Een berg gevallen En heeft Een ure verre gerold zonder het minste ongemack jn dit land En zijnder geen perden de ossen de moeten het werck doen van de perden

anno saveldelon den 9 meijE 1808 onderdaenigen dienaer Ende zoon zeer beminden vaeder Ende moeder

fransck de vrieze

departement delavandee6

Aantekeningen
1 Marché aux oeufs, Eiermarkt. 2 Om te bezorgen. 3 Gearriveerd. 4 Sables-d'Olonne. 5 Een zeehaven. 6 La Vendée. 7 Gereisd. 8 Stuiver. 9 U. 10 Complimenten. 11 Want. 12 Bordeaux.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel