Brief Nr 105 Her en der in Frankrijk

O 4 OOSTROOZEBEKE

a monsuer monsuer jodocus gijkiere tepartement la lijs arondisement la cortrick canton d oostroosbeke la commun d oostroosbeke sito sito

a selestat den 12 junius 1808

bemijnden vader ende moeder en susters en broeders

ik laet uL weten dat ik geschreven hebbe een brief aen uL den 7 meij ik beijse1 dat gij hem niet gehad heef daerom schrijven ik uL desen brief ik versoeke van sooaes2 als gij den brief zult hebben van mij een brief weder te schrijven ik versoeke van uL eenete3 geld af te senden vooer mij en sooaest als gij mij weder schrift ick sal een serteficaet afsenden voer mijn broeder ik moet ock geld hebben om dat te bekomen4 ik en hebben ock geen welde5 ik hebbe ook moeten brod eeten van fief jaer houd6 het was open getrocken van drocten7 dat der de scobben8 daer in gespoenen9 hebben of geste broed10 voer een broed van een pleckeet11 moet 8 stuivers kosten daerom versoeke van uL mij wat geld af te sende moet ook perdeboenen12 eten of vissen daer is oock vel volck Daer sijnder vel van mijn kennese van mij uijt vlaender dublank davelse volder sijn al bij mij ik versoeke van te weten het niews te weten van de prochij13 ik ben onder de 3 companie het 5 bateljon het 10 resement sasurs14 te voete

ick blijf uL u odmoedigen en dienaer

jgenaesius van gijCiere

er monsuer jgenaesijus van gijkierre chassuer de La 3me Compannie du 3 batallion du 10me resiment d' infanterie Legere au garnison a chelesstad15 departement du bas rin a Chelesstad

Aantekeningen


1 Peins, denk. 2 Zo haast, zodra. 3 Enig. 4 Krijgen. 5 Weelde, rijkdom. 6 Oud. 7 Droogte. 8 Schubben, barsten. 9 Gesprongen? 10 Gerstebrood. 11 Plaket, munt ter waarde van drieëneenhalve stuiver. 12 Paardebonen, tuinbonen. 13 Parochie, dorp. 14 Chasseurs, jagers. 15 Sélestat.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel