Brief Nr 109 Her en der in Frankrijk

O 182 ANSEGEM

A Monsieur monsieur vandevoorde piere anthoine cultivateur1 a anseghem arondissement de courtraij Departement de la Lijs citot citot

Dijon den 27 maerte 1809

Beminde vader ende moeder

De genegentheijd die ik hebbe van UL. te Laeten weeten Als dat ik noch in goede gezondheijd ben, ik ben Vertrocken den 3 maerte uijt brugge naer Alexandrien2 3 onderd3 huren van ons land, zijt zoo Goed van de complimenten te doen aen zusters En broeders en mijne meeter, den 18 van appril zullen wij in onzen depot zijn gij en mogt niet schrijven voor alreed4 als dat wij in onzen depot zijn, wij en konnen niet klaegen tot nu toe van aeremoede wij hebben alle daege ons vleesch en ons brood, en 3 stuijvers wij hebben den wijn aen twee stuijvers de flessche wij zijn5 hier gediend Als heeren, maer ik hoppe noch mijnen conge6 Te krijgen in mijnen depot, want men krijgt *** Daer gemakelijk, en ook de complimenten aen geheel mijne kennisse en ik zal schrijven om geld als ik in mijnen depot ben, waermede ik blijve in goede gezondheijd

UL: D:W: Dienaer p:j: vandevoord

Zijt zoo goed van de complimenten te doen aen de ouders van joseph van houtte en ook De complimenten van anthone maes oftewel anthone ijsenbaert want zij zijn noch alle twee in goede gezondheijd want wij zijn al te gaer7

Aantekeningen


Vergelijk brief 200 van dezelfde schrijver. 1 Landbouwer. 2 Alessandria in Noord-Italië. 3 Drie honderd. 4 Vooraleer. 5 Worden. 6 Congé, ontslag uit de dienst. 7 Bij elkander.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel