Brief Nr 111 Her en der in Frankrijk

N 40 OEKENE

a Monsuer monsuer pieter verschuere ockene departemen(t) De La lis canton van ooglede1 sito sito a ockene

Saint Denis Den 27 Junius 1809

zeer beminden vaeder ende moeder

ik Doen UL: hertelijk mijnne complementen als dat ik tot nuw toe in goede gezondhijd ben en ik ben ook zeer verlangende hoe het met UL: gezondhijd is, en ik ligge tegenwordig in de bovenschreven2 stad en ik peijze van in korte te moeten vertrekken, zeer beminden vaeder ik bidde uw wijlt mij dog wat geld op zenden want het is slegt zijn zonder geld, wij weezen tegenwoordig geel gekled3, en ik moet 9 uren daegs excerseren, van al den tijt4 maer 10 oorjes5 getroken6 vaeder ik ben verwondert als7 gij mijnnen Eersten brief niet ontfangen heeft, Dien ik den 10 zeezer8 tot versailles geschreven hebben den Dag voor mijn vertrek; De conplementen al al mijnne kennisse ende vrinden en dat ik bidde om Dat Een gebed zouwden willen Leezen Dat het ook zael doen als het moegelijk is
zeer beminden vaeder moeder broers en zuijsters, ik budde9 hebt al goede coraijze10 neffens11 en Maekt geen verdried, zeer beminden vaeder en moeder ik vraege UL: hertelijk de benedictie12 waer mede ik blijve in afwagtinge van sito anteworde

UL: onderdaenigen Dienar en zoen;

Martinnus verschuere

Mijn adres a, Saint-Denis partement de la Seine, arondissement De pari 122 rijzemend 3 conpanje solda

Aantekeningen


Vergelijk brief 113 van dezelfde schrijver. 1 Hooglede (N 34). 2 Bovengenoemde. 3 Heel, helemaal gekleed: in soldaten-tenu gestoken. 4 Van al den tijd: over de hele periode. 5 Oordjes. 6 Getrokken, ontvangen. 7 Of. 8 Dezer maand. 9 Bidde, verzoek. 10 Courage, moed. 11 Bovendien. 12 Zegen.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel