Brief Nr 115 Her en der in Frankrijk

I 152 MOERKERKE

a monsuir Jacobus verstrijnge Dumerant1 a moerkerke Canton de brugges de partement de La Lijs sito sito a moerkerke2

versalles3 Dezen 9 december 1809

Seer bemeinde moeder susters en broeders

ik Laet ul weten als dat ik nog in volle gesondheijd sijn en ik heb ul brief van den 6 december 1809 met een rucue4 van ses franc on en ik en heb mijn geld nog niet maer ik sal het wel krijgen ik en ben daer vooren niet verlegen5 wij liggen nog in versalles en garnezoen wij zijn daer nog al wel6 wij krijgen alle dagen Een alf brood en Een alf pond vlees en ook twee oortens7 Dags het welke geenen grooten pre8 en is voor ons wij en mogen9 daer niet vele van drinken

ik versoeke van ul antworde soo haest10 als het mogelijk is van u en versoeke van uL hoe het met u gaet en met geel mijn familie en goede kennissen ik versoeke om nog wat geld.

wij hebben De revue al gepasseert11 voor den keijzer en peijsen haest te vertreken maer waer wij naer toe moeten en weten wij niet wij Liggen nog al te gaere12 De Complementen aen Laureijns bante als dat het nog als wel gaet met francois dat nog in volle gesondheijd is en dat hij nog en13 veel plesijer is

mijn adres monsuir pier de roo au 122 regement 4 battelon de Eerste companie Dipo a varselles3

23 xbre14 1809 gezonden

Aantekeningen
1 Demeurant, wonende. 2 Op het adresblad werd bijgeschreven: "ontfaen dezen brief den 16 december 1809 Moerkerke." 3 Versailles. 4 Reçue, wisselbrief. 5 "Ik zit er niet om verlegen." 6 Heel redelijk. 7 Oordjes. 8 Soldij. 9 Kunnen. 10 Zodra. 11 De revue passeren: gemonsterd worden. 12 Allemaal bij elkaar. 13 In. 14 December; de laatste regel is van een andere hand en betreft wel het antwoord op deze brief.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel