Brief Nr 121 Her en der in Frankrijk

H 36 BRUGGE

Om te bestellen aan Carolus becu woonachtig bij koop**e brugge en het prekerssas1, tot Brugge sito

antwerpen den 21 meije 1811

zeer beminden vader en moeder

ik laet UE weten den staed van mijne goede gezondheijd en ik verhoope van UE het zelve ik verzoeke van mij te laeten weten of gij den laesten brief die ik UE geschreven hebbe ontfangen hebt en ik verzoeke van mij sito sito antwoorde te schrijven want wij alle daegen staen2 om te vertrekken naar vlissingen, en ik laet UE weten dat wij al gekled3 zijn en wij zijn aen boord van het vriedland4 onder de eerste compagnie vierde Equipage5 ende conplimenten mijn broers en zusters en aen geheel de familie en ik verzoeke vandezen brief te bestellen aen mijn hanna moije6, waermede blijve, zeer beminde vader en Moeder,

UE: oodmoedigen zoon Joannus becu,

en ik verzoeke van die brieven te frankeeren die UE schrijft

au 4e Equipage de la flotille: imperiale sur l' Elbe, a Hambourg7

Aantekeningen


1 Bij de Coupureburg en het Predikherensas. 2 Staan op het punt. 3 Gekleed, in soldaten-tenu gestoken. 4 De naam van het schip. 5 Afdeling scheepsbemanning. 6 Tante Hanna. 7 De tekst van deze regel is toegevoegd in ander handschrift.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel