Brief Nr 123 Her en der in Frankrijk

I 153 OEDELEM

Om te bestellen aen Albertus landuit Woonende aen den hoorn tot hoelhem Canton Van Brugge

Antwerpen den 22 junij 1811

Zeer beminden Vader ende moeder

Naer VE van herten gegroet te hebben dient deezen om aen VE te laeten weten den goeden den goeden staet van mijne gezondheijd verhopende van VE het zelve Jk verzoeke dat gij zoude willen de goedheijd hebben van mij wat geld optezenden, want ik zijn *** hemden en een paer koussen gestolen geweest 't welke ik moet wederom koopen of ander ik moet bij nae gheel naekt gaen wij hebben overal in alle de zakken1 gezocht maer nergens gevonden waer in dat ik groote droefheijd gehad hebbe verhopende d(a)t gij het niet en zult laeten en blijve in afwagting van VL antwoor(d) sito sito

VE toegenegenden zoon

J Landuit

par ordre du *

mijn adres is aen Joannes landuit aen boord van den pacificateur in den Bassin tot antwerpen

Aantekeningen


1 De plunjezakken van andere soldaten.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel