Brief Nr 124 Her en der in Frankrijk

H 27 ROKSEM

a sieur monsieur van exce a roxem arondicement de Bruge departement Dela lijs cito a Ghestelles1

Zer leif en moeder ende vader en broeders zusters

jch schrijuen hun2 ennen bref Om dat gulder3 zouden weten waer jck Bein van4 jck weten weil dat gulder Wel verwonderd zit waer jck bein jck bein Den vechten5 van iuli van brugge vertrokken Naer gendt met de barze6 van gendt naer alst Van daer naer bruiszel van daer naer lueuen van Daer naer tilamon15 van daer naer souteroo16 van daer naer portelon van daer naer tongeren van daer Naer maestericht van daer naer mazeik van daer naer dumonde van daer naer vendelo7 in men dijpoe8 Ben jck gekomen den 26 van juli en jck ben onder het achte rezement veifde battelion en jck hebben de kleren moeten aen doen en den 28 moten Excieceren9 twemael op en dag en jck en hebt noch Armoe noch verdret noch gij en moet ook gen verdret maeken want jck peizen wel men conzee10 te hebben Maer het zal noch wel wat duren en ben zesteg hueren van huis en als hij11 ennen breif schreft jck zoude wel geren weten hoe het gaet met hun2 te saemmen te gaeder wij hebben ael Dage veif hueren masceren en als hij11 en breif schreift jck zoude wel geren weten hoe het gaet met de heffenenge12

den 2 ougustus 1811

Cornelis van exce

hij11 mach net13 laetten van te schreuen om te weten hof hij14 te rechten gekomen is

Aantekeningen


1 Gistel. 2 U. 3 Gij. 4 Want. 5 Vijfde. 6 Trekschuit (De Bo). 7 De beschreven route is: Gent, Aalst, Brussel, Leuven, Tienen, St. Truiden, Borgloon, Tongeren, Maastricht, Maaseik, Roermond, Venlo. 8 Depot, legerbestemming, lichting. 9 Excerceren. 10 Congé, ontslag uit de dienst. 11 Gij. 12 Heffing, oproeping voor dienst. 13 Niet. 14 Hij, nl. de brief. 15 Tienen (FdT). 16 Sint-Truiden (FdT).


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel