Brief Nr 125 Her en der in Frankrijk

N 41 ARDOOIE

A Monsieur Martin Maddens tisserand demeurant a ardwee a une Lieue de Rousselaire dans la bergique departement de Lalijs1

uijt den kan van vimereux bij boulongne2 den 14 septembre 1811.

Zeer Lieven vaeder Moeder zusters en broeders

Ik Laet ulieden weten den staed van mijne Gezondtheidt veroopende3 van ul het zelve en van de geheele familie, En Laet ulieden ook weten hoe dat wij Gecampeert zijn tot vimereux bij boulongne, waer dat wij moeten vele werken van s' nuchtens vrogt4 tot z' naevens Laete om de baracken5 te maeken En de kost is geheel klein, die zeker wel ongelukig is voor mij.

wij Gaen de Exercitie leeren vijf heuren dags,

ik bidde ul van mijnne complimenten te doenen aan petrus maes En barbe therese Rousille, mijnne zusters en broeders vrienden En kennissen,

ik bidde ul van een huis te noemen tot Rousselaere of ander plaets, om dat ik zoude kennen schrijven voor ul, want het zoude beter gaen om mijne brieven te kennen behandigen6 als wanneir dat7 Gij wel een certificaet zoude willen hebben, van mij ik bidde ul van te schrijven ik zoude een af zenden. Ik Blijve zeer Lieven vader en Moeder

ul ode8. zoone voor het Leven

Josephus Mattens

Mijnne addresse, is A Monsieur Joseph Maddens soldat au 36e Regiment 4e bataillon 2e compagni, au camp de vimereux pres de boulongne sur Mer. departement du pas de calais9.

Aantekeningen


1 "Aan de Heer M.M., wever, wonende in Ardooie, een plaats bij Roeselare in België departement van de Leie." 2 Camp, legerkamp van Wimereux bij Boulogne. 3 Hopende. 4 's Ochtends, 's morgens vroeg. 5 Veldhospitaal. 6 Ter hand stellen, bezorgen. 7 Als wanneer dat: indien. 8 Onderdanige. 9 "(...) in het kamp van Wimereux bij Boulogne aan zee, departement Pas de Calais."
De naam Maddens komt voor als Maddens en Mattens. De naam Rousille te lezen als: Rosselle.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel