Brief Nr 130 Her en der in Frankrijk

N 63 WATOU

A Monsieur Monsieur pirre De Mol Demurante1 Watou Canton D' haeringe arrondissement De furne a watou Departement De La Lijs.

Metz Den 2 Maerte 1812.

Beminden vader Ende Lieve Moeder Broeder Ende Susters,

Jk neme De Lijberteijt2 om aen uL te schrijven Den staed van mijne gezondheijt verhopende van uL het zelve waer het anders het zoude mij Droevig om hooren, Lieve ouders Laete uL. weten als Den 6 februarij 1812 vertrokken Ben uijt Boulogne naer Deze stad metz En wij Liggen jn garnison maer kwet3 niet voor hoe Long, Beminden vader Ende Lieve moeder vraege En als het mogelijk kan zijn Dat gij mij zoud willen wat geld afzenden als het mogelijk kan zijn De somme van twintig frans want Jk heb g'heel4 geld van noode, Ende dat met aenfangen5 van Den Brief, Ende als gij mij geld jn den post Doet gij moet En guitontie6 Jn den Brief Doen van Blauw pampier want Jn die streke En geven Geen geld als het Een witte connisanse6 het moet Blauw pampier zijn, schrijft mij De nieuwigheden van mijn streke wie Dat al Jn het Lot gevallen Js van Dit Jaer7 van mijne kennissen, En schrijft mij aenstonds andwoorde Jk wensche uL algaede8 geluk En zegen Ende Blijve uL Dienaer

pieter martinus delbaere

mijn addres Js a pieter martinius Delbaere Cannonnier 8e Rigiment Dartillerie a pied 12e conpagnie Jn garnison a metz Departemant Du La mosille9

Aantekeningen


1 Demeurant, wonende. 2 Vrijheid. 3 Ik weet. 4 Geheel, dringend. 5 Ontvangen; zodra U de brief ontvangt. 6 Kwitantie, reconnaissance, schuldbekentenis. 7 Van dit jaar: dit jaar. 8 Allen. 9 "Departement van de Moezel."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel