Brief Nr 131 Her en der in Frankrijk

N 117 KEMMEL

a madame bijliou a kemmel conton van messen1 arrondisement d' jpres departement lalijs

cambraes2 28 maerte 1812

Zeer beminde moeder zusters ende broeders

ik laete ul weten dat jk den thiensten maerte te cambreij gearreveert zijn en dat jk noch jn goede gezonheijd ben, En jk hoepe dat gij ook nog jn goede gezonheijd zijt, en lieven broeder joannes al daer jk uw kan plazier doen jk zal uw doen van een sertefijkaet3, af te schrijven wat4 jk hebbe verstaen dat zij moeten van jaer 1807 tot het jaer 1812 al moeten op gaen en dat jk wete eer dat jk op gegaen ben dat gij den legsten nombre5 om eerst te moeten gaen van dat jaer 1809 en dat jk in goede gezonheijd en contement6 ben, en jk zal het addres op stellen jn fransche hoe dat gij moet schrijven om naer mij te schrijven jk blijve met respet7
Zeer beminde Moeder susters ende broeders ul oodmoedigsten dienaere en zoon pieter boulouij
jk laete ul weten dat jk honder8 het derde rezement lansier te pierde9 der compaje en jk laete u weten dat jk verkleed ben, jn kleers10 om pierden te husschen11 Ten (?) last gij schrijf gij moeten betaelen Eer dat gij jn den post slijt12 en jk gaet het op schrijven jn flamsche het addres om naer mij te schrijven maer gij moete jn fransche doen op schrijven
pieter jacobus boulouij derde rezement derde compaje lansier te pierde tot cambrai

Aantekeningen


1 Meesen (N 126). 2 Cambrai, Kamerijk. 3 Certificaat. 4 Want. 5 Laagste nummer. 6 Contentement; met goede schik. 7 Respect, eerbied. 8 Onder. 9 Lansier te paard. 10 Kleren, tenu. 11 Is bedoeld kusschen, kuisen? Dan: rossen, verzorgen. 12 Slijten, wegbrengen.
De naam Billiau (in de brief Bijliou en boulouij) is bekend in Kemmel en Wulvergem.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel