Brief Nr 134 Her en der in Frankrijk

N 79 BESELARE

a madam du du lanoe demeurant a beselaes *rondismend de iper departemend resland1 (?) de beeselaer sito sito

mechelen den 13 ougustus 1812

seer bemende moeder susters ende broeders

desen dient om ul te laeten weten den staed van mijne goede gesontheijd en ik verhope van ul het zelve wij zijn van rijssel vertrokken naer mechelen waer wij seventheijn dagen gelegen hebben en van daer zijn wij vertrokken naer antwerpen waer wij een maend en alf gelegen hebben ende zijn wederom gekeert naer mechelen waer wij nog 11 dagen gelegen hebben en seer bemende moeder susters ende broeders ik en can nijet manchijeren2 van ul ael te saem aduij3 te seggen want wij moeten vertrekken naer hamburg hondert drije en seventijg ueren van mijn huis ende aengaende van4 het certevecat dat gij geeren hebben soude dat zal ik pernaesten5 alzenden alst ul belijeft want wij6 zijn maer goet voor drie maenden ende wij moeten dagelijks in het vuer exseseren7 ende als wij tot antwerpen de wacht gegaen hebben daer is eenen van ons volk op de wacht geschoten in zijn been

waermede ik sluijte mijnen brief en blueve8 ul oedmoedigen dienaer

ul dienaer pieter van de lanotte

zer bemende vaeder hik laet hu lieden weten daet hik hijn9 goede gesoenheijd ben hen10 wij vertrcken hijn den staet hanboerch11 hik ben hu dienaere Met resspet

g***quere

saergent dan le duxem (?) compaenie

Aantekeningen


1 Onduidelijk. 2 Mankeren, nalaten. 3 Adieu. 4 Aangaande van: wat betreft. 5 Met de eerste gelegenheid. 6 Bedoelt: zij; nl. de certificaten. 7 Met scherp oefenen. 8 Blijf. 9 In. 10 En. 11 Hamburg.
De juiste spelling van de naam is Pieter Jan Vandelanoote. Pieter Jan Vandelanoote, werkman, geboren te Beselare in 1791, zoon van Jan Feancia en Amelie Josepha Thery. Klas 1811. Opgegeven als vermiste.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel