Brief Nr 137 Her en der in Frankrijk

N 126 MEESEN

a monsieur pierre jean beun, a messines, arrondissement d' ijpres, departement de la Lijs sito sito sito

chamberij1 le 18 decembre 1812

seer beminde vader ende moeder seuster ende broeder

desen brijef is om ul: te laeten weten dat jk nogt in volle gesondheijd ben en jk peise2 dat het nogt ook wel gaet met ul: en wij hebben veerthien sent olle3 twee daege en drij pond broet voor twee daege en wij hebben twee pond vlees olle daege voor met vieren maer wij en hebben geen broot genogt wij moeten nogt kopen en het gaet aen seven sent pondt en wij drijken meer wijnt als ul: waeter omdestjlle4 hij en gaet maer twee stuijvers de boutelle maer jk soude nogt lijever tussint5 en jk en hebben nieten anders nodig als gebeijden6 en jk bidde ul: dat gij soude wijllen de copementen7 aen geel onse famille en aen albertus declekt en aen C: C: delobel en wij sint no*t twijntig heuren van den bergt en jk sal gogt8 schrijven als jk in mijne depoud9 (ben)

waer meet jk blijven seer beminde vader ende moeder suijsters ende broijder

ul: ootmoedig ende ondaenigge soonen

L Beun

jk bidde ul: dat gij soude wijllen de copementen doen aen de wedewij derathe van chaelus en dat hij nogt in volle gesondheijd is en sin susters en broijders en hij en heebt nieten anders nodig als gebeijden6 en jk bidde ul: dat sij soude wijllen de copementen doen chaelus deconick en alle sinne famille en aen L: van merke 010

jk bidde ul: dat gij soude wijllen de copementen doen aen L: gouwij van *alijste en aen sijnne susters en broeders en ae(n) alle sinne kinnisse en dat hij nogt in volle gesondheijd is

en jk bidde ook ul: dat gij soude wijllen de copementen aen L. leteme van franciscus en dat hij noogt in volle gesondheijd is en dat sij soude wijllen de copementen aen alle sinne kennesse

jk hebben dat geschreven al een boeteijle drijken11 met chraelus (de)rathe in ons locement te chamberij en dat is ses en twijtig over12 Lijon13

Aantekeningen


1 Chambery, ten noorden van Grenoble. 2 Peins, denk. 3 Alle. 4 Om dieswille, hierom. 5 Thuis zijn. 6 Gebeden. 7 Complimenten. 8 Nog. 9 Depot, legerbestemming, lichting. 10 Waarschijnlijk de "ondertekening." 11 "Al drinkende een fles." 12 Verder dan; 26 uur voorbij Lyon. 13 In de marge staat, geschreven in een andere hand: ontfaen den deesen den 26 desen decembre.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel