Brief Nr 138 Her en der in Frankrijk

N 141 KORTRIJK

Aen Monseur Monseur decoene brasseur1 a cortraij departeman de la Lijs

Lijlle2 18 maerte 1813

Bemijnden vader ende moeder

ik laete uL: weten als dat ik vertrokken ben naer dornick3 met geheel de sevenst compannie onder het 4 Eskadron, en wij en weten niet waer wij moeten gaen om naer ons resument te gaen, daer sijnder vele die vooren4 vertrokken naer russen en daerom peisen wij dat wij ook naer russe sullen moeten gaen, ik en sal niet meer schrijven voor dat ik bij mij resument gekomen ben of ten waere dat wij Eenige rusdaegen5 hadden onder den weg6, ik sal schrijven soo gouwe als dat ik kan gij en moet geene antwoorde schrijven omdat ik moet vertrek doet de complamenten aen geheel de famijlije en aen mijne kennisse waer mede ik blijve uL: oodmoedigen dienaer en soon

joseph de coene

Aantekeningen
Vergelijk brief 208, waarschijnlijk van dezelfde schrijver. 1 Bierbrouwer. 2 Lille, Rijsel. 3 Doornik. 4 Eerder. 5 Rustdagen. 6 Onderweg.
De Coene, Guilielmus Joseph, geboren 26 maart 1792 als zoon van Joseph, geboren te Kuurne als zoon van Judocus, en van Marie Joseph Valcke, geboren te Kortrijk als dochter van Petrus (Kerkregister Sint-Maartens, nr. 38, f0 7.350 r0). Het militieregister van de lichting 1792 vermeldt: Guillaume Joseph Decoene, geboren te Kortrijk op 26 maart 1792, wonende in Kortrijk, jonggezel, brouwer. Vader: Joseph, brouwer. Moeder: Marie Joseph Valcke (Modern Stadsarchief Kortrijk, voorl. nr. 710).


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel