Brief Nr 139 Her en der in Frankrijk

H 100 ALVERINGEM

A Monsieur Cornelus Pinson A Alveringhem par furnes1 Departement De la Lijs Sitot

toulon den 14 junij 1813

Beminden Vader ende Moeder Susters en Broeders

pour etre Rendu a la famille2

Dezen dient om UEte laeten weten den staed van mijne goede gezondheijd, en ik veroopen3 van uE et zelve, waere et Anders et zoude mij veele pijne doen om te hooren ik laet weten als dat wij den 7 junij gelukkelijk tot toulon gearriveert zijn, en seffens verkleed4 geweest, wij hebben een blouwe brouck, een blouwe veste, wij zijn hier geheel wel van kost en kleeren, tot nu toe godt sigelooft, wij zijn al gambarkerd5 aen bord van genaemd La Licorne, wij bluijven6 daer maer twee maenden op Dat schipt, tot dat wij onze excercice kennen, dan gaen wij op een groodt oorlogs schipt van 138 stukken kanon, ik hen7 schrieven om geen geld nij8 voor dat ik het meer Nodig hebben, wij gaen twee mael naer de excercice op een dagt, smorgens 4 heuren en snaevens 4 heuren, ik hebben zeer wel geweest op mijn voijage die ik komen van te doen, toulon is 300 heuren9 van huijs, et is een waerm land allien zij pekken10 al het graen den oest die gaed hier al verbie11, wij hebben veele bergen gepassert op onze route

Waer mede ik bluijve ik onderdaenigsten Dienaer

f.j pinson

Veele Complimenten aen alle mijne vrienden, zijt zoo goed van seffens et schrieve alle niefs12, mijn adres is

a Monsieur francois Pinson soldat marin a bord la Licorne 48eme Equipage du haut bord, 2eme Compagnij a toulon dep du var13

ten is van Charlot van Rijssel zijn geschrifte niet want hij en adde geen t'hijd om voor mij te schrieven14,

Aantekeningen


Vergelijk brief 142 van dezelfde schrijver. 1 Veurne. 2 Om te overhandigen aan de familie. Deze tekst is waarschijnlijk een latere toevoeging door een andere hand. 3 Verhoop, hoop. 4 In militair tenu gestoken. 5 Geëmbarkeerd, ingescheept. 6 Blijven. 7 En, ontkennend bijwoord. 8 Nu. 9 Uren. 10 Pikken, oogsten. 11 De oogst is hier al bijna voorbij. 12 Nieuws. 13 Département du Var. 14 Deze brief is geschreven door een ander dan Van Rijssel, blijkbaar de gewone schrijver voor François Pinson.
De overlijdensakte van de vader, aan wie de brief geadresseerd was, vermeldt: Pinson, Cornelius Antonius, geboren te Pollinkhove, echt. Schallier, is te Alveringem op 67-jarige ouderdom overleden op 15 april 1825.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel