Brief Nr 141 Her en der in Frankrijk

N 88 GULLEGEM

A Monsieur Monsi(h)uer Lodovicus Daene tot gulleghem conton moessele1 arrondissemt De Cortrij Departement De La Lis sito sito

A arleons2 Den 21 Augustus 1813

zeer beminden vaeder ende moeder Eende zusters en broeder,

naer ul, hertelijk gegroet te hebben, laet ik laet ik ul, weten Den staet van mijne goede gezomheijd, waer over ik god love en danke, en ik ben het zelve verwagtde3 van ul, en dat4 het anders waere het wel mij geen plasier en zoude doen, zeer bemide houders5 ik vraege aen ul, als het un6 belieft 10 frangs, waer mede ik groetlijk content zal zijn, zeer Bemide vaeder en moeder ik peijze7 wel dat het gij mij niet en zult reffeser8 want gij kont wel Dijnken van dat Een jongen soldaet zijn geld niet moet verdrijndken9 om noe(d) aerremoede te lijden met zijn geld want wij moeten veelle klederen kooppen van ons geld, en mijnen latsten brief die ik ontfangen hebbe met geld maer ik hebt winneg deugd10 gehad van mijn geld, want ik lag geel soberlijk11 ziekt 24 dagen in het hospitael en hade ik daer geen geld gehad ik hadde Daer moeten sterven van honger want wij en krijgen bij naer geen Eeten en als ik uijt het hospitael quam ik en was nog niet geel genezen, en twe dagen daer naer hebbe ik moeten vertreken naer arleons2 Dertig hueren over12 parijs maer ik hebt groete moete gehad op de baene om te marseren, en als gij weeder om schrijft ik verzoek van dat gij zout willen de nieuwigheden13 zouijt op zenden van dat op gullegem gebuerd is sigten14 dat ik seder dat ik vertroken ben, en ook het nieuws van vlaenderen en hoe het gaet met de klassen15 en zij(t) ook zoo goed van De coplementen te doen aen jzenenius noppe en aan Joannes De grijze en ik hebt nog Benedictus holvoet, en pieter tulens, en lodovikus van daele, van huijlle16 in het prison gelaeten en pieter tuijlens en lodovikus van daele zij zijn gekomdomonert17 voor vijf jaer den trevoij18 en ik vraeg ook om te weten als19 gij vlas gekogt hebt en waer dat gij gekoogt hebt en zijt ook zoo goed van de coplementen te doen aen mijne kennessen en ook aen gans de famelie

En mijn adres is a monsieur Monsihuer Bruno Daene 155 Resemet de liende20 5 batillon Eerste companje arleans De partement Du loistet21

zeer bemide vaeder en moeder waer mede ik blijve altijd uwen onderdaenigsten Dienaer ende zoone

Bruno Daene

Orlea* Departement Du Loistet

Aantekeningen


Vergelijk brief 219 van dezelfde schrijver. 1 Wellicht: Moorsele (N 87). 2 Orleans. 3 Verwachtende. 4 Indien. 5 Ouders. 6 U. 7 Peins, denk. 8 Refuser, weigeren. 9 Verdrinken. 10 Weinig plezier. 11 In armoede. 12 Verder dan. 13 Het nieuws. 14 Sedert. 15 De lichting(en). 16 Heule. 17 Gecondemneerd, veroordeeld. 18 Traveaux, vestingwerken, graafwerken. 19 Of. 20 Régiment de ligne. 21 Loiret.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel