Brief Nr 142 Her en der in Frankrijk

H 100 ALVERINGEM

A Monsieur Cornelus pinson Demeurant a alveringhem Conton De furnes Departement De La Lijs 1813

Besancon Den 26 September 1813

Beminden Vader Ende Moeder

Naer uwen brief ontfangen te hebben En gezien te hebben Den staed van uwe gezondheijd al te goeder1, het welk mij groot plijzier doet dat gij al welvaerende zijt, (god Lof)2 mijne gezondheijd is ook g'heel wel tot nu toe Maer ik Laet u weten als dat wij vertrokken naer ons schep3 genaemd de majestueuse, maer wij en hebben daer maer 23 Dagen Daer op geweest, en als wij daer op waeren wij en hadden niet anders te Eten als peerdeboonen En overander dag4 vlees slegt genoeg, en nog vaerden wij over ander dag in zee Maer wij en konden niet verre vaeren want de Engelsche kwaemen te naer5 van ons, wij hebben zoo naer daaervan geweest Dat wij de Die zaegen Loopen op De masten wij meijnden dat wij gingen moeten vichten Daer tegen de canonnen waeren al gelaen, Maer ik Laet uw weten als wij vertrokken zijn naer Moijanse6 naer het groot Leger, al de geene van het jaer veerthiene zijn daer al moeten gaen; wij hebben al Den 29 augustinu En ik Laet uw weten als dat ik al twee uwe brieven ontfangen hebbe, maer Laet weten als dat wij een strekke7 gepasseert hebben dat zoo stijf gereigend heeft dat het ontrend man ochten8 in de huijsen gestaen heeft en dat de boomen uijt het Land gevlood9 zijn, wij hebben Drie dagen gegaen dat het zoo schijlde10

En van het certeficat dat gij gevraegt heeft En en11 ik nog niet konnen volbrengen, maer zoo haest dat12 tot moijanse6 zal komen zal ik Een afzenden En van het geld die zij afzonden hebben naer Charles va rijssel hij heeft het al ontfangen

Beminden Vader Ende Moeder

U,L; onderdaenigen Dienaer Ende Zoon

fransicus pinson 1813

en ik zeggen dat gij niet en mag weder schriven tot dat ik nog Eens zal schriven

Aantekeningen


Vergelijk brief 139 van dezelfde schrijver. 1 Al te gader; van u allen. 2 Deze haakjes maken deel uit van de tekst van de brief. 3 Schip. 4 Om de andere dag. 5 Tezeer nabij. 6 Mainz. 7 Streek. 8 Omtrent manshoogte. 9 Gevloten, gespoeld. 10 Onduidelijk. 11 Heb. 12 Zo haast dat (ik), zodra (ik).


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel