Brief Nr 143 Her en der in Frankrijk

H 16 OOSTENDE

(A) Monsieur Jacques Jossens rue Du Carhage1 No 20 Ostende Departement de la Lijs

Venloo Den 19 9ber2 1813

Beminden vader zusters en broeders

Dezen dient om ul: te laeten weeten dat ik in mijnen depot gearriveert ben in volle gezontheijd en hope dat den zelven ul: ook zoo vinde gelijk ik ben, ik ben gekleed3 sedert gisteren en ik stae den eersten op de lijste om in den depot te werken want alle de houde4 kleermaekers die gaen vertrokken en ik hebbe hop5 dat het niet lang zal deuren of ik zal-er in werken: van ons detachement zijn-er 22 mannen weg geloopen en men zegt dat er al een groot deel van vast6 zijn die ook korts naer7 ons zallen arriveeren want zij staepen8 deezen nagt in mastrich

hier is heeden gearrivert hipolite (le)fever garde Cotte9 die uijt russclant koomt om hier in het hospital te blijven want de geblesserde en zieke die naederen al hun vaderland, hij heeft (mij) gezeid dat schelen12 vermes prisonnier10 is genoomen van de russen

alles wa(t) ik hadde van borgers kleederen hebbe ik mogen houden en tot nu toe God lof ik en hebbe nog geen geld te kort gehad, in veerthien daegen zal ik ul: nog een brief schrijven en dan zal ik ul: masschien wat nieuws konnen schrijven, Jk hebbe alhier veele Ostendenaers gevonden, maandag beginnen wij de exercitie. Jk blijve Beminden Vader zusters en broeders

Ul: oodmoedigen zoon en broeder francois Jossens

Dit is min adres a Monsieur Monsieur f Jossens fusilier du 8eme de ligne 1ere Compagnie 5em bataillion a Venloo Departement de la meuse Inferieure11

Aantekeningen


1 Rue du Carenage (Werfstraat). 2 November. 3 In uniform gestoken. 4 Oude. 5 Hoop. 6 Gevangen. 7 Na. 8 Wellicht: slapen. 9 Garde-côte, kustwachter. 10 Krijgsgevangen. 11 "...fuselier van het 8ste regiment de Ligne eerste compagnie vijfde bataljon te Venlo, departement van de beneden-Maas." 12 Misschien een bijnaam.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel