Brief Nr 145 Uit de hospitalen

H 112 WOUMEN

au Citoijen Jacobe pouwels a women canton d'exmude1 de partement de la Lisen en flandre a Women

amiens l* 12 ventose 7 jaer fransche Rijp*2

Seer Lieven Ende beminde vader Ende moeder

jck kan uL niet naer Laeten van UL te wenschen Eelck Een zaelijgen hogtijd van paeschen aen zuster Ende broeders En aen geel mijn familie jck laet uL** weten dat jck jn volle gezondtheijd zijn vernomen hebben uijt brief van den 23 ventose dat gelieden jn volle gesontheijd zijn biminden vader jck Laet uL weten dat jck ontfangen hebben acht fransche kronen stucken jn het hospital tot amens beminden vader jck weet u daer groten dack daervooren want die geen gelt En heeft jn het hospital moeten grote harmoe3 lijden want zij En hebben maer twee vierrendelen4 broodt Daer beminden vader jck volle u: wel Lastig hijn het Eerste5 maer jck peisen met godts gratie dat het zal beter gaen met mij want het heeft maer zoo slijcht konnen gaen met mij want als jck van brugge vertrocken hebben al * daege den cursen6 gekriegen alle daege tot Dat jck jn amiens gekomen zijn jck hebbe bij Een dogeniet7 van Eenen borger gelegen die al mijn geldt geroft8 heeft maer jck En kende mij selven niet verhelpen9 beminden vader jck peise dat jck haest uit het hospital te gaen van10 al de vlamingen zijn vertrocken naer roan11 beminden vader jck Laet uL weten als datter jn parrijs wel vier duijst menschen verongeluckt zijn door het waeter En jn de stadt van amens12 zijnder oock verongeluckt zij van het water beminden vader jck laet uL weten dat jck den brief niet nodig En hebben want jck zijn jn volle gezontheijd zijn beminden vader Ende moeder zusters Ende broeders jck peisen dat wij nog wel zullen bij malkanderen zullen mogen kome js het hijer13 niet het zal hiernaermaels zijn waer mede jck blijve jn afwisen van uL te zien14

beminden Ende moeder uL oodmoedigen Dienaer Ende Zoone

Joannus baptiste pa(uwels) den

geschreven den onderschreven kenne bij desen15

Aantekeningen
Vergelijk de brieven 144, 287 en 289 van dezelfde schrijver. 1 Diksmuiden. 2 De datum is: 2 maart 1799; Rijp* staat voor republiek. 3 Armoe, ontbering. 4 Kwarten. 5 "Ik val U wel lastig vooreerst." 6 De koorts. 7 Deugniet. 8 Geroofd. 9 Helpen. 10 Want. 11 Rouen. 12 Amiens. 13 Hier. 14 In afwezen van U te zien: terwijl ik U niet kan zien. 15 Deze laatste regel in ander handschrift.


Zie de originelen           

Site van Jan van Bakel