Brief Nr 146 Uit de hospitalen

H 112 WOUMEN

au citoijen Lerbergehe Deumerant1 a women Canton De Dixmuijde Departement De la Lijs a flandre sito sito

Milaenen Desen 5 fructudor L 82

Beminden vrint Lerbergen

ick laet ul. weten als dat ik in het hospitael ben tot Milanen met eenen kogel door mijnen slinken3 arm en ick hebbe alles moeten in den brant laeten al wat ik hadde mijnen ransel sak met alle mijn kleederen en hemden ik en hebbe niet een stuk meer aen mijn lichaem soo dat ik in seer grooten noot ben en in het hospitael krijgt men weijnigh eten en ik en hebbe niet een oort om te koopen ik versoek ul. van mij te senden tien kroonen gelt maer gij en moogt het niet uijt stellen want dat4 ik uijt het hospitael was ik soude het gelt zeer qualijk5 krijgen soo versoek ik ul: van het seffens6 af te senden en gij moet het gelt doen bestellen aen Den post meester van milanen in italien en den brief met de connissansie7 aen mij in het hospitael

Hier Meden Blijve ul. Dinaer en vrint

Peeter spotbein door sijn order8 geschreven

Mijn addres au citoijen Pierre spotbein chasseur a la 19me Demi brigade De infanterij le gere 2me Battalion 3me compagnie a l' opital de st. pierre a milan a italie9

mijn heer Wolf bidde te laeten Weten hoe veel vlaamsch gelt den bode van dixmude aen UL heeft betaelt voor desen brief want wij 4 f wisselgelt hebben moeten betaelen twelke mij dunkt hij UL. maer in Sols heeft betaelt ende 'tgonne eerst ofte Laest met dito spotbeen in rekeninge moet passeren10

J.D. vLerberghe

Aantekeningen
Vergelijk brief 73, 74 en 225 van dezelfde schrijver. 1 Wonende. 2 22 Augustus 1800. 3 Linker. 4 Als. 5 Moeilijk. 6 Onmiddellijk. 7 Wisselbrief. 8 Opdracht. 9 "...jager in de 19e halve brigade lichte infanterie 2e bataljon 3e compagnie in het St.Pieters-hospitaal te Milaan in Italië." 10 Deze tekst is misschien bijgeschreven door de geadresseerde; Spotbeen was de remplaçant van diens zoon.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel