Brief Nr 147 Uit de hospitalen

N 73 ST.-JAN

om te Bestellen aen franciscus Leije wonagtig tot st. jans pres d' ijpere l' arrondissement d' ijpere a st jans

uijt het hospital van luijck den 18 april 1806

seer Beminde suster

het is om ul: te Laete wete als dat ik in het hospital ligge met de korse1 waer ik gehel slegt ligge en gelijk2 ik eenig geld van doen hebbe versoek ik u van mij het seffens op te senden want ik hebbe het grootelijks noodig gelijk gij wel kont dinke en ik versoeke u van de complimente te doen aen vader ende moeder susters ende Broeders en ik versoeke u van het seffens te sende dat geld want ik staed groote armoed af3 en send het mij sito sito af en wel de comp4 aen engel de Bau sito sito antworde

Beminde suster ul: onderdanegsten dienaer

josephus manuel savers

in het hospital tot Luijck mijn adres is a joseph savers a l' hopital a Lige fuser5 De la 45 De ligne a l' hopital a liege Dept de l' ourtihe6 a Liege

Aantekeningen


1 De koorts. 2 Omdat. 3 Staed af: sta uit; maak door. 4 Complimenten. 5 Fuselier. 6 Ourthe.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel