Brief Nr 15 De Veldtochten in het oosten

H 95 EGGEWAARTSKAPELLE

A Madame Rose Waekenier veuwe1 de Joseph Wicke demeurant a Eggewaertscappelle canton de furne2 departemant de La Lijs a Eggewaertscappelle an flandre sito sito

uijt oberlantstein3 Den 4en agustus 1806

seer Lieve Moeder zuster En broeders

Jck Laet uL. weten den staedt van mijne gesondheijdt Ende Jck verhope van uL. het selve Ende Jck Laedt ulieden hoe dat Jcke grootelieks verwonder ben dat Jck twee Brieven geschreven hebben Ende dat Jck gaer4 geen antwoorde gekreegen hebben Ende Jck Laet u.L. weten hoe dat Jck veerthien Maenden op de schepen sijn geweest op de see En Jck ben der van5 gekomen jn de Maendt van september jn het Jaer Duijst acht hondert vijf om weder jn duijtlandt te gaen waer wij de gansche winter gemarsiert hebben daer sijn wij geweest jn tirol daer wij acht duijsendt keijserlijcken gevangen genomen hebben daer sijn wij gemarsiert jn het Landt van beijren6 daer naer sijn wij gekomen bij den Rhijn Daer wij jegenwoordig noch leggen Lieve Moeder sijt soo goedt van de coplementen te doen aen Joannes David En aen al mijn kennissen die op de prochie noch woonen Ende sijt soo goedt van mijn kerstenbrief7 af te senden want Jck hebbe grootelijcks van doen Lieve moeder sijt soo goedt van soo haest als dat mijnen brief sal ontfangen hebben mij antwoorde te schriven Ende sijt soo goedt van mij de nieuwmaeren8 van het Landt daer jn te stellen Ende sijt soo goedt van die brief te (f)rancsieren want voor uw dat kost niet als vijf stuijvers franckgeldt9 En voor mij dat kost veel meer waermede Jck Eijndigen met den wensch van Eene salige Ende geluckige kermisse aenstaende aen u.L. Moeder suster En broeder waer mede Jck blijve uwen onderdanigen soone

Joannes wicke

Daer js mijn adresse jaen wicke soldat de La 1en compangnie de voltigeurs du 24en resimant dinfaterie De Lingne du 7en corpt darme commande par Le Marresael augero10 au cantonnemana oberlantstein o bord du Rhijn

Aantekeningen


1 Weduwe. 2 Veurne. 3 Ober Lahnstein, ten zuiden van Koblenz. 4 Helegaar, helemaal. 5 Vanaf. 6 Beieren. 7 Doopbewijs of geboortebewijs. 8 De nieuwtjes, het nieuws. 9 Frankeergeld, porto. 10 Generaal Augereau.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel