Brief Nr 150 Uit de hospitalen

H 36 BRUGGE

om te bestellen aen joannus verstraete tot brugge op sinte anne prochije in de snakker straete1 departement de la lis a vlanderen stoo

Maeijanse2 Den 21 Maeijus 1807

zeer Beminden vaeder Ende Moeder zuster Ende Broeders

gij zijt van mij gegroet de conpementen3 aen uw En geel mijne familije het gaet godt lof weel4 met mij En jk verhope dat met UL: ook weel gaet jk ben in het hospitael op de zaele van het prijzon5 En jk ben gevangen van6 de groene houzaeren van prussen in het dorp vier uren van berlijn op het rechter hand En jk hebbe afgepackt gewest vier zelver lepels En vijf croon En al7 wij in den slag waeren wij En hadden geen brood te Eeten in vier daegen als vleesch En wijn te drijnken En wij En hebben nijet anders gedaen als geplunterd8 op de route van gena9 25 uren verre En wij hebben daer gevochten 2 daegen En wij hebben 3 daegen stelle gelegen10 En wij zijn ton vertrocken naer berlijn de grote armije En ik ben het al11 afgepackt gewest gewijre En ranselzak En al dat jk hadde En jk verzouke uw dat gij zoo gouw als gij den brijef ontfangen hebt zout antworde zoud opzenden naer mij sitoo

En jan loeters is nevens mij rechter zijde dood geschoten in den slag waer mede jk vertrocken ben uijt brugge En jk hebbe mij zelven overgegeven 8 uren van strgborg12 En den perfeckt heft mij van de iandarms13 doen in het prizon5 doen steken En vertronsporterd van het Een prizon tot he ander

Zeer Beminden vaeder Ende moeder zuster Ende broeders

UL. DW zoone joannus fransiscus verstraete

Aantekeningen
De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. 1 Snaggaardstraat. 2 Mainz. 3 Complimenten. 4 Wel, goed. 5 Prison, gevangenis. 6 Door. 7 Als, toen. 8 Geplunderd. 9 Jena. 10 Stil gelegen, gerust. 11 Alles. 12 Mischien Strausberg ten oosten van Berlijn. 13 Door de gendarmes.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel