Brief Nr 153 Uit de hospitalen

N 91 HARELBEKE

A Monsieur Mr antoine Calens tisserant1 a arlebeeke arondissement de Courtrai Dept de la lijs par lille en flandre presse

beminden vader ende lieve moeder

ik laet ul; weten den staedt van mijne gezondheijd hoe dat noch walgaet2 met mijne gezondheijd en ik verope3 dat ook noch walgaet met ul; gezondheijd en ik ben verwondert dat ik geen hantwoorde en hebbe ik hebbe geschreven den derden sienxen dag4 en ik verope dat gij * sitot (?) zoude wederon zenden want ik verlange om antwoorde te hebben hoe dat gaet met ul; gezondheijd allegaere en ook als5 gij noch geen antwoorde ontfangen en heeft van mijn broeder die in het leger is en ik ben in de fermerije6 met een slegt been die ongenezelijk is en ik ben onder de garnadiers het vijfde batelhan en gij moet de Coppelamenten doen van iacobus boton ik hebben7 gevonden tot bordaux den eersten meijus en hij is vertrokken naer portugael en wij verwachten alle dage ook te moeten vertrekken naer portugael en ik zoude geiren wat geld hebben want wij en krigen meer een horten8 dags en het brood geld tien hortens pond en wij zijn twee ondert en achtentwintig uren van brugge en ik zoude geiren weten hoe dat gaet met de deijzerteurs9 ik hebbe geschreven den 16 iulius 180810 en gij moet sitot sitot wederom zenden

daer is mijn adres waer gij moet wederom zenden a monsieur iuannes calens au 66me rigiment au depot au chatau trompette a bordaeux11

mon adrese *** joan Calens grenadier au 66me regiment d' infrie de ligne12 5me bataillon au depot (au cha)tau trompette a Bordeaux Dept de la gironde

Aantekeningen


Vergelijk brief 106 van dezelfde schrijver. 1 Tisserand, wever. 2 Wel gaat. 3 Hoop. 4 Derde Pinksterdag; de datum was: 17 juni 1808. 5 Of. 6 Infirmerie, ziekenhuis. 7 Heb hem. 8 Oordje. 9 Deserteurs. 10 Dit is de datum waarop deze brief geschreven is. 11 Dit adres is doorgehaald; wat volgt is in een andere hand geschreven. 12 66e Infanterieregiment de ligne.
De naam Boton moet waarschijnlijk zijn Berton.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel