Brief Nr 155 Uit de hospitalen

N 85 HULSTE

om *** tot Cortrijk (?) en voorders tot holsste aen Joannes van den Borre Corterijk d partement d la lies a flander sito sito

Desen 4 october 18081

Seer beminden vader broeders ende susters

ik en can2 van ul altemal een hertelijke grootenis3 te wenssen enik laet ul weten als dat ik in het hospetael hebbe met eenen seeren harm4 maer nu gaet het god lof wel5 ik gan uijt ik versoek ul beminden vader van mij een paer of drije kroone gelt af te senden aels het ul belift en ik sal ul een sertfikat6 af senden soo gou als ik gelt hebbe maer sonder gelt en is het niet mogelijk want dat moet mij een alf kroon kosten het is ontrent drij monden7 dat ik noch eenen brif gescreven hebben ik staen seer verwondert dat ul mij geen antwoort gescreven en hebt
Sijet8 van de groetenis te doen aen mijn hooms en mijn moois9 en geel mijn famille en aen mijn goede kennesse

hier blijve ul ik ul getrauvegen10

Petrus Josefes Van Den Borre

Mijn addres is a moncrer11 Petrus Josef van den Borre salda12 d 1 compagni 5 bataion d 76 regement

ik versoek ul sito sito antwort

Aantekeningen


1 Het poststempel luidt "55 METZ". 2 Vul aan: nalaten. 3 Groet. 4 Arm. 5 Goed. 6 Certificaat. 7 Maanden. 8 Vul aan: zo goed. 9 Ooms en tantes. 10 Getrouwe. 11 Monsieur. 12 Soldaat.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel