Brief Nr 158 Uit de hospitalen

N 39 RUMBEKE

a monsuer monsuer andreas Dekmin a ruijmbek de partement de lalis rondisament cortrijk canton roeselare Natig1 ruijmbeke sito sito

hennebont2 Desen 1 januarij 1810

Naer ul gegroet te hebben urbanus dekmin seer beminden vader ende moeder suster ende broeders. ik wensche ul een goet salig Niuwjaer en een goet salig lang leven. en laet u met Desen weten Den staet van mijne gesonheijd. Die is godt lof Noch goet soo ik hope met ul ook is. ik versoeke van ul wat gelt. als het u mogelijk is of als het u believen soude. en Doet De complimenten aen mijnen broeder peterus. is hij Noch in eenen goeden staet Dat hij wat soude Doen. ik versoeke van ul om te weten hoe het al gaet met met mijnen broeder carolus of hij geloet3 heeft ofte Niet. ik weet Niet wat pijsen4 Noch ik hebbe Dag Noch Nacht rueste5 het is al mijnen Derden brief Die ik schrijve sonder antworde te hebben. ik versoeke van ul antworde soo gauw Dat gij Desen brief ontfangen hebt. en Doet De complimenten aen joannes De rieuw ook aen alle vrienden en goede kennesse

urbanus Dekmin

Dit is mijn adres a monsuer monsuer urbanus Dekmin a hospitael a hennebont De partement De morbihan6 a hennebont sito sito

Aantekeningen


1 Wellicht is bedoeld: nabij. 2 Stad in Bretagne. 3 Geloot, nl. voor de militaire dienst. 4 Wat te denken. 5 Rust. 6 Departement Morbihan.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel