Brief Nr 164 Uit de hospitalen

O 179 ZWEVEGEM

aen aen antonius de meire tot zweegem bij den kapar1 arrandisment van cortrik de partiment de la lijs a vlanderen sito

wezel den 15 april 1812

Zeer beminden vader en lieve moeder zusters en broers en geheele de familie

jk laete UE: weten Den staed van mijne gezontheijd, verhopen de dat gij in den zelven staed van gezontheijd zijt, jk laete ul: weeten dat jk al 28 daegen in het ospitael ben, en jk verhope van binnen eenen korten tijd uijt te koomen want het gaet merkelijk beter met mij jk laete ul: weten als dat jk de kroujvage2 gehad hebbe en de korssen3 ook gehad hebbe, jk ul: weeten dat jk zoo arme ben jk en hebbe niet een oord geld bij mij, om wat teten te kopen, ik bidde UE: mij wat geld te zenden gelijk of gij mij gezeijt heeft, waer over dat jk UE: dankbaer zal zijn, jk en vraeget aen u niet zeer beminden vaeder en lieve moeder, maer het is maer mijne suster die tot deerlijk woont want zij heeft het mij belooft van te geeven en blijve zeer waerelijk, zeer beminde suster mijn adres is de maire antoine Infanterie de lijgne4

zeer beminden vader en lieve moeder

94. regement 4. bataillon ou escadron *** compagnie

Aantekeningen


1 "De Kappaert" is een wijk, met een eigen kerkje, van de gemeente Zwevegem (bij Kortrijk). (Noot van Tuur Struyve, Zwevegem).2 Krauwage, huiduitslag, schurft. 3 De koortsen. 4 De ligne, bestemd voor het front.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel