Brief Nr 169 Uit de hospitalen

N 140 BISSEGEM

de partemant de Laries1 conton de meenen commune de bisseghem om voders2 te bestellen aen *** de klierk tot bisseghem sietoe sietoe sietoe

mojans3 dezen 25e agustus 1813

zeer beminde liven broeder

jk Laete uL als dat ik den 3 keer in het hospettael ben en dat geel slecht ben en dat ik noch uijt het presoen4 niet geweest en hebbe en als ik noch het geluk hebbe van wederom gesont te sijn dan moet ik wederom in het prezoen en daer krijgen wij maer eenen keer slechte soepe en dat met gerste (?) in en daeraf word(en) jongen altemael siek en wij moeten daer op eenen thoren5 sitten van hondert en zeventtug trappe hogen en wij hebben Langen gemarseert daer geen vruchten6 en groede7 het waer altemael bergen sij waeren allemael als drijmael ons kierke8 daerom lieven broeder en susters ik versoeke eenigt gelt want sonder gelt j(s) het niet houwelijk9: of ander soo moet ik vergaen in de armoede hier de compementen aen alle mijn vrienden gebueren en gespelen10

jan baptis de klierk

aen monsuer de klierk in het hopethael tot moijance onder het 33 regiment 2 batellon 2 companie a moijance

fait Le Rapport au sous prefet Le 14 7bre11 181312

Aantekeningen


1 La Lys. 2 Voorders, verder. 3 Mainz. 4 Gevangenis. 5 Toren; in een torengevangenis. 6 Veldvruchten. 7 Groeiden. 8 Kerk; zo hoog als driemaal onze kerk. 9 Te houden, uit te houden. 10 Makkers, vrienden. 11 September. 12 Deze aantekening is van een andere hand; de zin is: er is gerapporteerd aan het bestuur van het arrondissement, wellicht m.b.t. vrijstelling van een broer van de schrijver.
De Klerk, Jan Bapt., vermoedelijk de zoon van Joseph en van Regina Sagaert. Deze beide stierven te Bissegem in 1811. Jan Baptiste werd niet te Bissegem geboren.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel