Brief Nr 17 De Veldtochten in het oosten

H 123 TIELT

A monsieur monsieur Jean verhaege conton dethield Departement Dela lijs a thilt sijto sijto an flaendre Bruges

Ansback1 dezen 9 7bre2 1806

Zeer beminden vader ender zuster ende broeder

Dezen dien om ul te laeten weten als dat jck ul brief wel3 en met veel plaijzier hebbe ontfangen En ook dat jck ook nog in volle gesondheijdt zijn jck verhope als dat gelieden ook nog inden staed van gezondheijd zijt en ook dat het mij veel pijnne gedaen heeft als jck gezien hebbe dat mijnnen broeder josephus doodt en begraven was Ende zeer beminden vader ende moeder dat het met goedheijd waere dat gij mij wat geldt konde afzenden 2 of 3 cronen Ende dat zonder ulieden veele te intresseren4 want jck nu veele geldt van doen hebben want wij moeten nu Eene groote route gaen doen en ook den winter diecomt aen en vader aengezien dat jacobus zoo met ulieden doet jck verzouke om dat gij hem noit meer in huijs en zoude laeten koomen waere deure hij en komt maer om ul te renueren5 en jck zoude wel geiren (?) weten met wien dat bernadus de sloovere getrouwt is, de Coppilamenten aen zijn vrouwe en ook aende weduwe vanderougstraete

Keerom6

waere mede blijven ulieden Dienaer en zoon

franciscus verhaege

om stracks7 antwoorde te hebben

Ulieden adris naer het 45 regiment 2de battaillion 6de companie a ansback

Aantekeningen


1 Ansbach. 2 September. 3 Goed. 4 Zorgen te maken. 5 Ruïneren, schade toebrengen. 6 Staat onder aan het blad: zie ommezijde. 7 Direct, onmiddellijk.
Verhaege, Franciscus (François), geboren te Tielt op 20 april 1782. Zoon van Jean Verhaege en van L.Raes. Hij overleed te Toledo in het Hospitaal St. Jean Baptista op 28 oktober 1809. Volgens de overlijdensakte was hij fuselier 20 Cie 30 Bat. 45 reg infanterie de ligne.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel