Brief Nr 170 Uit Noord-Italie

a H 69 OOSTKAMP

monsuer monsuer pieter van den brockke hooscam murrant1 departemen de La Lijs a flader2 sito sito sito

beminde moeder en broeder

Ik bem nog gezont en wel te passe god zij gedanck en Ik bem grotelicks verwondert dat Ik al twe mal geschreven hebben en nog geen antwoorde gheaedt3 enhebbe en Ik hebbe al 3 mael Jn battiale4 geweest en wij hebben het al gewoonnen want wij hebben wel tusschen 4 en 5 hondert hijren5 veerre geweest en wij liggen nu tegenwoordig Jn alexanderjen6 Jn garnazoun bemiende moeder en broeder als het u blief Ik zoude weel geiren wat geeld hebben als het u blieeft en ook mijn heere mossaieu7 als het u blieeft zijt zoo goedt van de rieste8 van mijn weisegeeld9 op te zenden en ook het gonne dat gulder mijn toegestemt heeft wat Ik het nu van doene10 hebben Ik verwachte dat gulder zal volkomen11 aen het gonne12 dat Ik vraege

Joseph van den brockke

en ook bemiende moeder en broeder Ik zoude weel geiren hoedat het al gaet op mijn progghe13 en hoe dat het al gaet met de reijkezies gaesten14 datter geen heen en is van mijn progghe

bemiende moeder en broeder Ik blijve In afwachtienghe en zijt zoo goedt van den brieef te francheren en schrieft den brief op alexanderrien het de partement detanaroo15 het 56 rigiment het 3 batiloun de 5 compagnie en ook Joseph van maele de hij heft de copelamenten en Ik zoude weel geiren weetten af hij In de reijke zise16 gevallen is doet mij de copelamenten weder

Aantekeningen


1 Demeurant, wonende. 2 Flandre, Vlaanderen. 3 Gehad. 4 Bataille; in de slag. 5 Uren. 6 Alessandria. 7 Monsieur. 8 Rest. 9 Wezengeld; de vraag is gericht tot de Heer Van den Brockke, wellicht zijn voogd? 10 Nodig. 11 Voldoen. 12 Hetgeen. 13 Parochie, dorp. 14 Requisitie-gasten, militairen van de eerste oproep. 15 Tanaro, rivier in Noord-Italie, waaraan Alessandria ligt. 16 Requisitie, lichting.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel