Brief Nr 175 Uit Noord-Italie

H 112 WOUMEN

au monsieur monsieur Joseph oorreel demeurant1 a Woumen en flandre departement de la lis

asti den 25 Junij 1805

Beminde vader ende moeder

Jk laete uL: weeten als dat ik de stad asti gearriveert jn jtalien dat is ontrent de drij honderd heuren2 van vlaenderen beminde vader en moeder ik hope dat UL: nog in goede gezondheijd zijt, en de mijn broeders en g'heel de famillie, gelijk ik nog godlof ben, beminde vader ende moeder ik verzoeke ik verzoeke UL: als dat gij mij eenen louis3 zoude afzenden want ik hebbe het geld stijf4 noodig want ik hebbe eene weeke of twee geweest dat ik geen geld meer en hebbe gehad want (t)eeten waeren al om terdierts5 in vrankrijk en wij hebben ook nog twee drij dagen geweest zonder brood en zonder pree6 te ontfangen en hadden wij geen geld gehad wij hadden moeten creveeren7 van den honger ik verzoeke UL mij het geld zoo haest te zenden of dat gij kont beminde vader ende moeder ik laete UL weeten als dat men wel zestig heuren over de bergen zijn gemarceert in savoijen en ten is niet beschrijvelijk hoe hoog dat die bergen zijn princepael8 den berg monsenie9 den dien was zes heuren om op en neder te gaen daer en konnen zij niet met wagens nog met voteuren10 over rien11 maer de vregt12 word over gedreegen13 met de meulesels14 beminde vader ende moeder ik laete UL: weeten als dat ik bij carolus van den abeele ben wij zijn onder een15 regiement en der zijn wel drij honderd vlaemingen onder dat regiement wij hebben nog al plaisier te gaere jk zoude zoo veel plaisier niet hebben dat16 er geen vlaemingen en waeren

vader ende moeder ik laete UL: weeten als dat men den wijn nog aen drij oortjens de flassche hebben gedronken en nu aen twee stuijvers de flasch waer dat wij liggen in garnesoen daer mede blijve ik in afwagtinge,

Beminde Vader ende Moeder

UE oodmoedigen en onderdaenigen dienaer en Zoon

albertus Josephus ooreel

mijn adres is albert oorreel de troisieme bataillion du second Compagnie de singant-sixieme17 regiement troupes de lignes18 a asti departement de tanaro

Aantekeningen


1 Wonend. 2 Uren. 3 Louis d'Or, munt ter waarde van 10 tot 24 franc. 4 Zeer. 5 Om het duurst; zeer duur. 6 Soldij. 7 Kreperen. 8 Vooral. 9 Mt. Cenis. 10 Voitures, rijtuigen. 11 Rijden. 12 Vracht. 13 Gedragen. 14 Muilezels. 15 Eén, hetzelfde. 16 Als. 17 Cinquante sixième, 56ste. 18 Troupes de ligne, fronttroepen.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel