Brief Nr 18 De Veldtochten in het oosten

O 181 INGOOIGEM

Aen Mijnheer antonius verhest tot wonagtig tot goijgem canton van avelgem Dupartement Du la lijs a flander tot goijgem arronde: de Courtraij antonius verhest cito

Aanbach1 Den 22 septanber 1806

seer beminden vader

Den tegenwordigen2 dient om uL: laeten weten den staed van mijne gesontheid godlof het gaet met mij tegenwordig geel wel verhopende van uL. het zelve want het zoude mij groete pine Doen van anders te hoeren van uL persoen en van mijne moeder zusters en broeders en van geel onse famijlie en ik sijn gheel verwondert Dat gij mij geen antwoerde geschreven enhebt op mijnen brief Die ik uL. geschreven hebbe maer zijt soo goed mij cito antworde te senden zoo aest als mijnen brief ontfangen hebt zonder mankieren en als gij antworde geschreven hebt ik zal gelijk mijn certifijcaet afsenden en zijt soo goed van mij het niews te schriven dat op onse streke is en hoe dat het gaet met de jonheid3 en ik zijn nog te beter content ik nog van mijne kennisse gevonden en gij hebt De coppelmenten van pieter koene Die tot van houtens knaepe4 gewist heft en zijt soo goed van mijnen vaeder als gij naer sendenis5 gaet

jsenius verst tot ingoijgen

hier is mijn adres aen mijnheer jsenius verst Du 45 resement du pr(emier) batalion du 5 companije in garnisoen tot ansbach in het beirien6 lanD het eersste resement van de groete armeij

Aantekeningen


Vergelijk brief 2, van dezelfde auteur en bestemd voor dezelfde Antonius Verhest. 1 Ansbach. 2 Deze brief. 3 De jeugd, de jongelui, wellicht de dienstplichtigen in het bijzonder. 4 Knecht. 5 Sint Denijs, ten zuiden van Kortrijk (De Brabandere p150). 6 Beieren.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel