Brief Nr 181 Uit Noord-Italie

I 153 OEDELEM

A, theadorus van vlaenderen, demeurand a, hoedelem Departe ment de La Lijs proce De Bruges A, Oedelem En flandre1

Lodi2 den 12 junij 1806

Zeer Beminde moeder Broeders ende zusters

Jk laet VE weten den staet van mijne gezondheijd, god Lof dat gaet nog reedelijk wel en dat het anders waere van hunnen cant3 dat zoude mijn misdrouven En ik ben grootelijkx curieux4 om te weten of mijne Broeder Lucas nog in de requisitie niet gevallen5 en is En ik laet ook weten dat wij acht maenden gehoorloogt hebben tegen den Keijzer van oostenrijk en wij verwagten wederom alle dage d,orders van wederom naer den hoorlooge te trecken tegen de turcken, ende Engelsche En gij en moet hunnen moet niet verlooren geven van mij noit meer te zien6 ik hoopen wel van ja, nog eens in het Land te coomen, Lieve Beminde Moeder

dat het moogelijk waere van mij Eenigte geld af te zenden, vermits ik het grootelijkx noodig hebbe

Doet de Complimenten aen mispelaere en als gij schrijft dat hij zegt hoe hij op zijne route gevaeren is7

Mon adres Sacrias Van Vlaenderen cuirrassier du 6me regiment deuxeme compagnie En garnison A Lodi, par milan8

Geschreven door pieter minne

voor Sacrias Van Vlaenderen

antwoorde citto

Aantekeningen
1 "...wonende te Oedelem departement van de Leie bij Brugge te Oedelem in Vlaanderen." 2 Lodi, bij Milaan. 3 Van uw kant: wat u betreft. 4 Nieuwsgierig, benieuwd. 5 In de requisitie vallen: moeten opkomen in dienst. 6 De moed niet opgeven om mij nog ooit terug te zien. 7 Hoe het met hem gegaan is onderweg. 8 "...kurassier van het 6e regiment 2e compagnie in garnizoen in Lodi bij Milaan."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel