Brief Nr 183 Uit Noord-Italie

H 36 BRUGGE

A Monsieur monsieur bekeman demuerant1 au pon de Kranebruge a brugges departeman de La Lijs sito sito

alexandrie den 6 julius 1806

Zeer beminden vader

naer vl gegroute hebben laet ik vl weten den staet van mijnne gezohtent en oppen2 dat het met vl ook wel gaet ende met geel de famillije beminden vader het doet mij pijnne naer vier brieven gechreven te hebben nog geen antworde en krigen het schijnt lieven vader dat ik niet gerekent worden als u waerren kint denkt lieven vader in dezen staet dat ik bevinden3 geen ander contentement4 en hebben als van mij famijllije te horren, als dat het altid wel gaet daerrome lieven vader ik en vragen u geen gelt nogte goet ander niet5 als uwen niemaerren6 en ou7 het met vl gaet en met geel de famillije ende met alle goede kennissesse ende met alle de jonhedden8 van brugg die in de requisisie9 vallen lieven vader ik zoude gerrin weten ofte mijnne brouders aest vallen ofte niet10 als het kan helpen lieven vader met mijn sertifijkaet aftezenden zal ik het niet laeten om een tus te doen bluven

waermede ik bluven in afwagtinge

wen gerespetterden11 Zoon

Carles Bekeman

de complijmenten aen brouder ende zusters en an geel de famille
Mijn addres is an sieur Carlus bekeman voltiguer au premie Batalion duejeme conpanni 56me rigijman au garnison a alexandrie departman de marrengan12
de conplijminten aen van den Zoon Engels wonde aen de vlamink brugge glasemaeker

Aantekeningen


Vergelijk brief 92 van een broer van de schrijver. 1 Wonend. 2 Hoop. 3 Waarin ik mij bevind. 4 Plezier. 5 Niets anders. 6 Berichten. 7 Hoe. 8 Jongelui. 9 Dienstplicht. 10 Of mijn broer snel aan de beurt is of niet. 11 Gerespecteerde. 12 Marengo.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel