Brief Nr 184 Uit Noord-Italie

H 112 WOUMEN

tot Jper afzenden jn De post vors1 tot hoowen aen monsur mons Joseph horeel lansbouwer tot woomen Departemeijnt de la lijs a flander cijto cijto

alexanderrijen2 Dezen 6 Julijus 1806

Zeer bemijnden vader en moeder en broeders

jk laete ul weten als Dat jk nog goede gezondhijdt ben maer ok hebbe jk al veele geleeden namenlijk jn Den slag teegen keijzer al waer wij mosten altijdt buijten slaepen op De aerde ende vel aermoede3 lijeden want teeten4 en was daer nijet5 te vijnden en men spreijk nog een keer zeer stijf6 van te veertrijkken7 naer den slag nog hondert uren booven Roomen8 ende jk laeten ul ook weeten als dat jk den brijf met het geldt zeer wijl9 ontfangen hebbe maer den masoor10 heeft meest al gehouden jn de mast11 om dat jk schijer12 geen kleeren aen mijn lijf hadde maer nu gaet heet wijl9 want jk ben jn de kleeren Daarom veer soeke jk bemijden vader en moeder om nog wat geldt want van het ander en hebbe jk nijet gekreegen ok laete jk ul weten als dat jk en abeele nog altijdt te gare13 zijen maer gen ander en hebbe jk nog gezijen van kennesse

Zeer bemijnde en maekt geen Droffijdt14 jn mijn want het zal Ens beteren Ende bijdt voor mijn jk zal voor uL bijdden ende jk versoeke om antworde cijto cijto met veel nijws15 want gij lijeden zend mijn lijtter16 nijewe maeren17 ul Dijenaer en bemijnden zoene

albertus horelen

om antworde cijto en mijn adreijst js tot alexanderij De partemijnt de marijngoo18 het 56 Rijzemijnt het derde bateljon de zesde compejee tot alexanderrijn

albertus horeel

Aantekeningen
1 Verder. 2 Alessandria. 3 Ontbering. 4 Te eten. 5 Niets. 6 Hardnekkig, voortdurend. 7 Vertrekken. 8 Rome. 9 Wel, goed. 10 Majoor. 11 Mast, som die van de soldij ingehouden wordt tot betaling van kleding, schoeisel. 12 Schier, bijna. 13 Bij elkaar. 14 Droefheid; wees niet bedroefd om mij. 15 Nieuws. 16 Weinig. 17 Nieuws. 18 Marengo.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel