Brief Nr 188 Uit Noord-Italie

H 14 DAMME

A Monseur Monseur Provost a Damme caton1 van Brugge Departement De La Lis sito sito

benedictus provoost j6 ougestus 1806

den goeden dag vader en de moeder susters en de broeder

ik wenschen den dag en ik laet ulijden weeten den staed van mijn gezontheijd en ik ben ser verwondert dat ik geen wedergeschreft2 en sint ik heb nu 11 breef3 geschreeven als ik van codoque4 vertrockken naer padawa5 daer hebbe ik 3 maenden in garnazoen gelegen van dar ben ik vertrocken naer hest6 van hest naer trijvijs7 zeer bemende moeder als gij nog leeft en lat mij uwe gezonheijd weten zoo gouw als gij cont en ostubleft zend mij dog een weinig geld want ik heb het wel vandoene8 ik leg in een land waer de menschen van geen brood en weten niet anders als palen9 van turscheterrewe10 geroert in een pod den kieser11 en is daer nog maer 2 manden uijt als ik drijngekmen12 ben en tijs gans verdorven ge moet thin stuijvers geven voor een pond brood het zwenne vlesch13 50 stuevers coeijen vlesch 34 stuevers schaep vlesch 28 stuevers vel14 sterven van aermoe saldaten zoo wel als borgers de conskreen15 die schreijven brijven om gelt en die geen en heft die moet aermoe leen16 gelek ik heb nu in opetael17 veirthen weeken gelegen terwillen18 is mijn compenij ge anbarkkert19 op de zee om tegen den turk tevegten het t welk mij grood plijzier is dat ik niet me20 en ben en zeer bemende vader ende moeder ik ver zoeke dat gij tog de goeheijd sou hebben van mij eeneg geld op tezenden mijn roer21 dat daer nog is vercopt het met dei twee pijstolen en send mij het geld met nog wat daer bij het ik hun22 zal *** loenen en de compelementen aen pijter castelen en aen jacobus den bleker en laet mij weeten hoe dat het gaed met hun en als23 het jaer viftienen ook al moeten loeten heeft

uwen die naer benedictus provoost

uL Dienaer B. Provo chazeur a cheval 3me regement 3me companie a garnison a trevise en italien24

Aantekeningen


1 Canton. 2 Wedergeschrift, antwoord. 3 Brieven. 4 Misschien Cordogno, ten westen van Cremona. 5 Padua. 6 Este. 7 Treviso. 8 Nodig. 9 Peulen? 10 Mais. 11 De keizer, de vijandelijke troepen. 12 Eringekomen. 13 Zwijnevlees, varkensvlees. 14 Velen. 15 Conscrits, dienstplichtigen. 16 Lijden. 17 Hospitaal. 18 Intussen. 19 Geëmbarkeerd, ingescheept. 20 Mee. 21 Geweer. 22 U. 23 Of. 24 "...jager te paard 3e regiment 3e compagnie in garnizoen in Treviso in Italië."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel