Brief Nr 19 De Veldtochten in het oosten

N 45 IZEGEM

Au Madamme veuve1 vermuilen Demeurant a Jseghem canton D' Jngelmunster Departement De La Lijs a Jseghem citot Courtraij

Ansbach Den 27 September 1806

Zeer beminde Moeder

Naer hertelijke complementen Laete ik uE weten den staet van mijne gezondheijd en verhoopende van uE de zelve als ook van geheel de famillie Dezen is geschreven op den saterdag zijnde Den 27 en den 28 mosten wij vertrecken op banbergh2 zijnde 24 Euren wijdter zien ansbach Dig tegen het camp van de pruijssen Zij Liggen op de Linnie met niemere van volk van 300 Duijst man en de ruijssen met 350 Duijst en de Saxen 20 Duijst de hessen met 40 Duijst de zweden en Denemercken met 70 Duijst 't samen ik bidde uE van godt te bidden voor mij en geene antworde verzoeke ik in Dezen maer heb(be) ik het geluk van godt van over te blijven3 ik zal u cito schrijven en mijnen Lesten brief hebbe ik nog niet ontfangen die ik geschreven hebbe op den 29 van de gepasseerde maend Mijne Complementen aen mon oncle en matante en aen Couzijns en nichten en aen Couzijn thillieur en nichte en neemt Courage4 ik Doet ook Zoo wij hebben al Cartoussen5 gehad en De goone die slegten fuzijken6 hadden hebbe Eene andere tot pin gel***

het beste dat ik er aen zie is dat wij niet weijd en moeten marcheeren om ze te vinden maer het zal vreezelijk gaen volgens men spreekt al hier nu om kort te maeken ik verhoope Dat ik uE in den tijd van 2 a 3 maenden wederom zal mogen schrijven

neemt Courage en ik blijve met respect

uE gehoorzaemen zoone

C Vermuilen

Aantekeningen
1 Weduwe. 2 Bamberg. 3 Overblijven, gespaard worden. 4 Houdt moed. 5 Patronen. 6 Geweren.
Vermuilen: vermoedelijk Vermeulen. Lees Thilleur i.p.v. thillieur.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel