Brief Nr 190 Uit Noord-Italie

H 36 BRUGGE

a monsur monsur bouwens tot brugge Jn de cujverstraete De partement De Lalijs alflandre cijto cijto al brugge

alexandrije Dezen 3 october 1806

mijn heere

de complementen van mij Jan van den brocke als dat Jk vertrockken naer meeJans1 den slag en Jk versoek als dat gij den brijef zoude achterzenden2 daer om Jk geschreven hebbe met de compelmenten aen mijn moeder en aen al3

ul dijenaer

Jan van Den brokke

Aantekeningen
1 Mayence d.i. Mainz (FdT). 2 Achterna zenden. 3 Allemaal.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel