Brief Nr 193 Uit Noord-Italie

H 101 NIEUWKAPELLE

a monseur monseur tack tot niucapelle de parteman de La Lijs het arrondisman de furnes1 wrne aflander sitoo sito

den 17 van novembre

monseur tack en beminde vaeder en moeder

Ik bem nog gesont en wel te passe god dak2 maer Ik zoud wel geiren wat geld hebben want wij sin vertrocken van alxanderie3 naar vijronne4, en wij peijsen van nog hooger op te moeten gaen endie geen geld enheft op de rote5 enis niemand en sent mij het als haest als6 dat gij kan beminde vaeder en moeder, Ik wenschen u;l alle gader een geel de famille een zalig niewejaer en nog vele naervolgende is u;l, ale gader salig en Jk soud geiren weten hoe dat het gaedt met mijn broeder christaenus als7 hij uit de reijlisisie8 af9 daer Jn gevallen is en sit soo goedt van de copelamenten te doen aen geel mijnne famille, det Jk nog gesont en wel te pass sin god sij gedanck
het 56me reijgiemant het 3 bateloin de 4 companie Jn garnesoin Jn vijronne4 het de parteman de la deiJse10

jacobus vermeesch, 1806

Aantekeningen
Vergelijk de brieven 189, 191, 192 en 195, waarschijnlijk van dezelfde schrijver. 1 Veurne; dit woord in andere hand ter verduidelijking kennelijk van het volgende. 2 Dank. 3 Alessandria. 4 Verona. 5 Op de route: onderweg. 6 Als haast als: zodra. 7 Of. 8 Requisition, lichting voor de dienst. 9 Of. 10 De Adige, rivier in Noord-Italië.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel