Brief Nr 196 Uit Noord-Italie

H 64 ICHTEGEM

aen Monsieur henri Jonckheere cabaretier1 a Jchtegem canton De thouroudt2 De partement de la Lijs a Jchteghem

alexanderien Den 11 Janrij 1807

zeer beminde moeder broeders en zusters

Desen dient om uL te Laeten als dat jk u brijef ontfangen hebbe en 6 daegen daer naer mijn geldt Al vouders3 wenschen jk ul een zalijg nieuw jaer en veel vorspoet en geluck Naer ziele Lichghaem vouders Laete jk uL weten in wat een slect4 garnesoen wij hier wesen wij en hebben hier niet anders te heten5 als Ris en boenen6 en maer alf den buijk voel7 en8 stroeijzack om op te slaepen maer ik verblit mij9 noch dat wij met veel vlaemingen sijn en ok noch goede van mijn cennessen ok hebt ik hier gevonden fransis pierlot maer hij is in het hospetael tot 26 uerer10 van hier af getrantsporstert11 en ik en wet niet als12 hij Levende of doet is en ok alexander schriver die is in het hospetael tot grenoble Maer hij begint te beteren daer is een af gekomen van daer gekomen die het zeker tegen gesproken heft

Doet De coppelmenten aen marianna haenneca Met Den wens van een zalijc nieuw jaer waer mede jk blijve in afwachting

uL onderdaenigen zoone en broeder

fransoeij de wachter sijn ordenansie13

jk hebt vergeten te schriven als geen14 certevekaet van noode hebt wat15 van te vourent Laeten weten en mijn addres is gelik van te vourent

Aantekeningen


1 Herbergier. 2 Torhout. 3 Al voorders: verder. 4 Slecht. 5 Eten. 6 Rijst en bonen. 7 Vol. 8 Een. 9 Verblijd mij, verheug me. 10 Uren. 11 Getransporteerd. 12 Of. 13 Ordonnantie, opdracht of lasthebber. 14 Gij een. 15 Enige tijd.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel