Brief Nr 198 Uit Noord-Italie

H 64 ICHTEGEM

alExanderien Dezen 12 ougst1 1807

Seer Beminden vader Ende broeders En oom

naer uL: van herten gegroet te hebben met wensch van Een zaelig Lang Leven aen u vader En aen geel de familie zoo Laete Jk ulieden weten als dat Jk Eenen Brief geschreven hebbe den 29 Junij En Jk En hebbe geen antwoorde ontfangen En Jk ben verwondert hoe dat gij zoo Lange wagt van van antwoorde te zenden daerom schrijve Jk uL: nog Een brief ses weken naer dien, En als gij geenen afgezonden En heeft met gelt Jk verzoeke uL: als dat gij zoud willen wat gelt afsenden sitou sito want Jk hebbe het geel2 noodig want Jk hebbe al twee mael in het hospetael gelegen En Jk ben nog altijd wat slegt. En Jk hebbe groote armoede want als men geen gelt En heeft men kan daer niet Leven want het isser stijf3 heet veel heeter als in ons Lant En het isser ongezond want het waeter dat wij drijnken stijnkt, En alles is ses weken Eer rijppe als in ons flanderen Land cooren fruijten4. En zoo voors En gij En moet niet verwondert zijn omdat Jk geen sertificat afgezonden En hebbe wan Jk En hebbe geen Connen krijgen En5 tijden want het was altijd ton En ton6 En het is nu te Laet En gij moet gelt ofsen7 dat gij kont

En van Eten of drinken het gaet geel slegt want wij En hebben maer Een brood van drie pond in twee daegen En dat geel slegt brood En het En zijn maer ponden van twalf oncen8 En men kant gemaeckelijk op Eten in Een dag sonder genatie9 En wij hebben voor middag soeppe En Een weinig vlees En sagternoens rijs in waeter gesoden10 want het rijs isser goeden coop vij oortiens11 t' pond

seer Beminden vader

uL: oodmoedigen

Dienaer En zoone

a alExanderien departement de maringo12
a francois pierloot garnarde** garnardie du 112 rezement 2 Batellion alExanderien departement m(aringo)

Aantekeningen


Vergelijk de brieven 149 en 151 van dezelfde schrijver. 1 Augustus. 2 Geheel, zeer. 3 Zeer. 4 Vruchten. 5 In. 6 Dan en dan; het werd dus steeds uitgesteld. 7 Afzenden. 8 Een pond omvat naar zijn opvatting wellicht zestien onsen. 9 De Bo: hem generen, zijn best doen. Zonder zijn best te hoeven doen. 10 Gezoden, gekookt. 11 7 Oordjes. 12 Marengo.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel