Brief Nr 200 Uit Noord-Italie

O 182 ANSEGEM

A Monsieur Mr. anthone vandevoorde cultivateur1 a Anseghem arondissement de courtraij Dept. Dela Lijs sito sito franco2

Alexandrien den 11 Julius 1809

Beminde Vader Ende Moeder zuster Ende broeders

Naer UL brief ontfangen te hebben van Den 28 Meije want ik hebbe hem maer ontfangen als ik weeder gekeert geweest ben, want ik hebbe Met de prisonniers geweest tot Lions3, ik hebbe hem Maer ontfangen op den 9 dezer Maend, dat is de D' hoorsaeke dat ik zoo Lang gewacht hebbe van te schrijven beminde, ik hebbe daer uijt verstaen als Dat gij UL nog in goede gezontheijd waert, ik ben Godt zij geloft van gelijke, tot nu toe, het verwondert Mij beminde dat Gij UL mij maer zoo veel4 geldt op en zent want ik Een pantalon Moeten koopen van vier francs als gij UL Een certificaet noodigh hebt gij UL moet Maer schrijven zijt zoo Goet van Mij nog wat geldt op te zenden als ik Een certificaet Wille af zenden het moet nog wat gheldt kosten Gij UL schrijft mij om te weeten Waer dat ik met Mijn geld gevaeren ben, beminde als men op het strood5 niet en wilt slaepen nog Geen droog brood en Wilt Eeten dat men geen geld En kan over houden, En jn het Land van savoijen is het dier leeven het brood geldt daer twee stuijvers het pond; ik kan ook mijn broeder verlossen met Een certificaet af te zenden van tijd tot tijd, daer om gij mogt Mij wel wat meer Geldt op zenden, ik ben verwondert om dat Gij mij maer zoo veel4 Nieuws en schrijft,
P.S. De complimenten aen Geheel de familie ook aen Geheel de kennisse en aen Frans Kuijpers en Geheel zijn huijs gezin en aen petrus Libbrecht, en aen Anthone Libbrecht en meter6 Staelens en ha(er) Dochter en aen petrus balcaen ik hoppe van u al t'saemen nog te zien als godt belieft zijt zoo goet van voor mij wat te bidden zoo veel ast mogelijk is De complimenten aen anthone Vanhulle ook aen Lodevicus Vandevoorde en zijne broeders

Waer mede ik blijve in afwachtinge: ULDW zoon

het Merck van pieter Joannes + 7 Vandevoorde

Mon adres est a monsieur piere Jean Vandevoorde soldat en La 2 compagnie 5 battaillion 112 Regt passe a La 16 1/2 brigade en garnison a Alexandrien Dept du Maringo

ik hebbe ontfangen Eenen couroon en half8 met den brief tot Alexandrien

Aantekeningen


Vergelijk brief 109 van dezelfde schrijver. 1 Landbouwer. 2 Op het adresblad is bijgeschreven: "gestorven volgens Brief van joseph van heritte in goriece in Italien /:Depot van alexandrien:/." 3 Lyon. 4 Maar zo veel: zo weinig. 5 Stro. 6 Peettante. 7 Zijn handtekening. 8 Anderhalve kroon.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel