Brief Nr 201 Uit Noord-Italie

N 120 VOORMEZELE

A monsieur francois vor*bouche a vourmezeele canton jpre departement de La Lijs sito a vormesele ijpres

a Livourne1 den 6 septembre 1811

Bemijnden vader Ende moeder zeusters En broeders En geheel mijne familie

Naer ul van herten gegroet te hebben dezen dient om ul te Laeten weten den den staed van mijne gesondheijdt godt Lof verhopende dat ul de selve genietende zijt En geheel mijne familie En goede kennessen, voorders ik En kan niet mankeren van ul te Laeten weten als dat ik den Eersten van meij vertrokken Ben van florence En tuscane2 om in den slag te gaene thegen den turk En den ruijssen3 wij waeren wel vergaert4 met 90 hondert duijst mannen voet volk En wel 70 hondert duijsent mannen peerde volk om te gaen vichten thegen den turk En den ruijssen maer zij En hebben niet schoonder5 gesien als vrede te maeken met onzen keijzer waer over het mij grotelijks displaisier6 aendoet maer niet te min Naer Leijden komt verbleijden het gene den mensch verhuegen doet En ik Ben tegenwoordig in garnesoen tot Livourne in Een zee stad En het is famues7 dier Leven; voorders ul zijt versocht van mij henig geld op te senden verhopende dat ul niet mankeren En sal om te sluijten antwoorde verwachtende sonder uijtstel En ul zijt versocht van de nieuwhigeden te Laeten weten van vlaender En tegenwoordig8 Bij van huele niet En ik En weet niet hoe het gaet met hem
Mijn adres is a monsieur pieter plaet voltigieur au 2 Batillion En 112 regement En garneson a Levourne departement mediterano9

Aantekeningen


1 Livorno. 2 In Toscane. 3 Russen. 4 Verzameld. 5 Niets beters. 6 Ongenoegen. 7 Zeer. 8 Vul aan: ben ik. 9 "...voltigeur in het 2e bataljon in het 112e regiment in garnizoen in Livorno, departement van de Middellandse Zee."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel