Brief Nr 203 Uit Noord-Italie

N 130 WERVIK

A Monsieur Monsieur joseph puppe contrifectur1 a wervijk departemen du la Lis a rondisimen jpre canton du wervik pree de2 menen a flanderen cito cito menin

Livormen3 den 29 october 1811

Zeer beminden vaeder ende lieve Moeder

jk laeten ulieden weten als dat jk nog in volle gezondheid ben en verhopende van hunlieden4 het zelve en geheel de familie van Nieuws en kan jk niet vele schrijven maer jk ben groeteliks verwondert over mijn brieven die jk geschreven hebbe jn de stad mierandolle5 dat jk geen antwoorde hebt maer den brief die gij geschreven naer livormen3 hebbe jk goet ontfanen en gij moet naer den post gaen en dat geld reclameren als dat den brief verdoolt6 js en dat jk geen geld ontfangen en hebt en jk verzoeke eenig geld zoo haest als het mogelik de Copelamenten7 aen mijn metre moeie8 dat jk grooteliks Content ben over het antgift9 die zij gekregen heeft
mijn adres js a monsieur monsieur pier alexander puppe soldat a 112e Regiment 2e compagnie du grenadie a garnizon a livormen departema du mediteiranei a livormen port de meire10 sito

Aantekeningen


1 Contrefacteur, konterfeiter, portretschilder. 2 Près de, nabij. 3 Livorno. 4 U. 5 Mirandola, ten noorden van Bologna. 6 Zoekgeraakt. 7 Complimenten. 8 Peettante. 9 Handgift, handgeld, eerste geld. 10 "...2e compagnie grenadiers in garnizoen in L. departement Méditerranée in L. haven aan zee."
Pippe, Charles Eugène, geboren 26 juli 1789 te Wervik, als zoon van Joseph en van Dupont Petronelle. Zijn beroep was knecht (domestique), het beroep van zijn vader dagloner (handlanger). Het advies van de militieraad op de vraag tot erkenning als "enige zoon van weduwnaar" luidt: "Verdaagd. De genoemde enige zoon heeft sedert september 1812 geen nieuws meer ontvangen van zijn broeder." We hebben dus waarschijnlijk te doen met de broer van de "briefschrijver" Puppe, die verlangt ontslagen te worden van militaire dienst omwille van het sneuvelen van zijn broer (de briefschrijver) in militaire dienst.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel