Brief Nr 204 Uit Noord-Italie

N 120 VOORMEZELE

A Monsuer franciscus verboeke wonachtig tot vormmezeel conton ijper De partement de la lijs a Vlaender

levourne1 Den 22 november 1811

zeer beminden vader ende moeder zusters ende broeders

dezen brief dient om uL: te laeten weten den staet van mijne gezontheijd god lof dat ik noch als als san2 in volle gezontheijd ben waer op dat ik van uL: het zelve verhopen te hooren en ik verzoek uL: om een weijnig geld als het uL: mogelijk is, van3 in dit land waer in dat ik liggen is een groot dier4 leven, en ook een groote koude moeten wij afsien5 in de ste6 waer in dat wij liggen en ik heb ook eenen brief geschreven den 7 van augustus en ik heb geen antwoorde van gezien en ik wete niet als7 hij toegegaen8 is of te niet en dat zoude ik ook gheijren weten of dat hij toe gegaen is of te niet, en zij hebben ook al de marinnen9 uijt dat land getrokken waerin dat wij en ook de conschrin10 wan11 zij nemen ook al gelik of zij gedaen en12 in ons land, waer mede dat ik uL: een zalig nieuw-jaer winsche aenstaende aen ziele en lichaen aen vader ende moeder zusters ende broeders en aen peter ende meter en aen geheel mij vamilie

waer mede ik blijve uL: toegenen Dienaer ende zone pieter Josephus leplae en mijn a drest13 is a monsuer pieter Josephus leplae volteguer14 a 2 batelion 112 resement in garnasoen a levourne depatement de medeterraene in tuscaenen15

Aantekeningen


1 Livorno. 2 Zoals altijd. 3 Want. 4 Erg duur. 5 Doorstaan. 6 Stad. 7 Of. 8 Aangekomen. 9 Marine, soldaten voor de vloot. 10 Conscrits, soldaten voor het leger. 11 Want. 12 Hebben. 13 Adres. 14 Voltigeur, verkenner. 15 "...in garnizoen in Livorno, departement Middellandse Zee in Toscane."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel