Brief Nr 205 Uit Noord-Italie

O 179 ZWEVEGEM

a Monsieur Monsieu peier hijnicus toege a zweveghem deparment de La Lijs a arondissente de Cortrijk a flader flander seto seto

fleransche1 16 desember 1811

zerbemenden vader en moeder zusters en broeders

jk Latte u weten den staed van mijn gezontij gote2 Lof jk bente nog altij hete welke3 jk van u Lieden veropende ben date hete ander waere het zoede mij pijne done het welke jk u Lieden vader en moeder zusters en broeders mijn peter en meter en4 goete zaleg nuiaer5, naer ziele en naer Ligam en ik ben veropende date gulder6 mij wijnsche7 ok zult zenden want jk hebbe het noede van doene dat ik niet van en haede geij kon wel dijnken dat ik niet en zoe8 schrijven want ik hebb uijt getrokken geweste om naer en ander rijezement te gane onder de kannoenier te gane te voete9 en als jk dar kam jk was te korte10 en jk ben wederke(ert) naer mijn rijzemente en jk ben mijn wieg gefate11 en de gamdeirmens hebben mij genoemen en jk hebbe twe manden en het kot gezete te water en ten brot het weke ik vel gelen12 hebbe geij kont wel dijnken dat jk node van dees13 vandoene hebbe mijn vader en moeder zusters en broeders geij en kont niet dijnken wat dat ik Lijde jk ben nog altijd beij toene van gelel en bij joschijne de boede van zweveghem en bij joannes Naes van deerlijk en zonder hem hede jk al dot gewes en geij mag niet Laten van de kopelmenten te dene14 en de kopelmenten haen al mijn gebueren en mijn kennesen en jk ope dat geij niet en zult mankieren van mij wat op te zenden wante jk noede van doene hebbe
Mijn aderes petrus d toege sal*dadte 112 regiment 3me bataillon 2me compagnie a garnigoin15 a florence deparnente de Larno a tascon16

Aantekeningen


1 Florence. 2 God. 3 Hetwelk, datgene wat. 4 Een. 5 Nieuwjaar. 6 U. 7 Wensen, Uw wensen. 8 Zou. 9 Kanonniers te voet. 10 Te klein van gestalte. 11 Ik heb mijn weg gevonden (naar huis) (De Tollenaere). 12 Geleden. 13 Van deze: geld. 14 Doen. 15 Garnizoen. 16 Departement van de Arno in Toscane.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel